Strijd tegen verengelsing is als een poldersloot rond onze taal

Strijd tegen verengelsing is als een poldersloot rond onze taal

De Engelse taal is een groeiende bedreiging voor ons eigen Nederlands, vindt Jan Roukens van de Stichting Nederlands. Vrijdag stelde hij in dagblad Metro dat Engelse woorden ons land belagen en dat daarmee ook onze samenleving verengelst; politici zouden in actie moeten komen om het Nederlands te redden. Gaat dat niet lijnrecht in tegen het wezen van taal – doorlopende verandering?

Roukens’ hang naar zuiver Nederlands wordt breder gedeeld en is niet alleen iets van de laatste dagen. Taalbewakers zoals hij ergeren zich al jaren aan termen als ‘random’, ‘chill’ en ‘joggingpak’. Alternatieven hebben ze vaak ook. ‘Link’ is ‘koppeling’, ‘grip’ is ‘houvast’ en ‘e-mail’ zou ‘netpost’ moeten zijn. Dat laatste klopt natuurlijk als een bus (geen box): email ís net post.

Natuurlijk proces
Uit de oproep van Roukens spreekt een liefde voor taal, maar zijn redenering piept en kraakt aan alle kanten. Zo is het niet het Engels dat onze samenleving verengelst, maar is het precies andersom: dankzij (nieuwe) media staan we permanent in contact met de wereld, waar Engels nu eenmaal de voertaal is. Zo sluipen anglicismen logischerwijs ons vocabulaire binnen. Roukens noemt dat weemoedig taalverkwijning. Hij zou beter moeten weten: taalverandering is een natuurlijk proces.

Ook vreemd is dat Roukens politici vraagt om op de bres te gaan staan voor onze taal. Dat riekt naar staatsinterventie: de inhoud van de lessen is aan experts en docenten. Met een verbod op Engelse termen voor scholieren in de les, zouden we de moderne realiteit domweg ontkennen. Over het belang van Engels twijfelt niemand meer: Platform Onderwijs 2032 pleitte begin deze maand nog voor lessen Engels vanaf groep 1 van de basisschool.

Poldersloot
Wie het Nederlands koestert, geeft het stokje door aan échte taalmakers. Een taal hou je immers alleen in stand  door hem te gebruiken. Nico Dijkshoorn, Wim T. Schippers, Van Kooten en de Bie en Nederlandstalige rappers – van oervader Drs. P tot Ronnie Flex en De Jeugd van Tegenwoordig – bewijzen het. Koester deze mensen en laat ze met onze taal spelen. Met mooie, rake teksten als inspiratie komen we verder dan met een poldersloot rond onze taal.

Bard Borger

Consultant & Copywriter