Propaganda

Propaganda

 

Het nieuwe onderzoeksjournalistieke programma duikt in de wereld van nieuws, nepnieuws, alternatieve feiten en de rol en verantwoordelijkheid van media hierbij.

. Wie verspreiden deze informatie, welk belang dienen zij en wat is hun doel? De feiten worden gecheckt en de waarheid komt boven tafel. Soms schokkend, soms voor de hand liggend, maar altijd verhelderend. De eerste uitzending op donderdag 28 januari ging over de rol van Maurice de Hond in het coronadebat ter sprake. In de andere afleveringen gaat het onder andere over de anti-abortuslobby en het verzet tegen 5G.

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Glas is meer dan halfvol

Glas is meer dan halfvol

Communicatieprofessionals werken natuurlijk net als vele anderen vooral thuis en digitaal sinds de uitbraak van de coronacrisis. Ik krijg nog wel eens de vraag of ik daar blij van word en het werk er niet onder lijdt. Toegegeven, het was in het begin zeker even wennen. Maar ik ervaar inmiddels ook dat deze nieuwe manier van werken veel voordelen met zich meebrengt en het resultaat dat we behalen voor onze opdrachtgevers er zeker niet minder op wordt.

Andere vorm van werken: resultaat verzekerd

Met het werken op afstand verloopt de werkdag anders dan we gewend waren. We hebben (veel) meer videocalls, missen het sociale gesprek met onze collega’s aan het bureau en de gezamenlijke lunch. Klantcontact verloopt nagenoeg uitsluitend via beeldbellen of telefonisch, afspraken op locatie zitten er even niet in. Het werk zelf lijdt er echter niet per se onder. Wat blijkt? Allerlei onderzoeken wijzen uit dat we thuis zelfs productiever zijn. Ik herken dat wel.

Ook de dingen die we voor onze klanten doen of maken, zorgen wat mij betreft voor veel lichtpuntjes. We doen dingen anders en ontwikkelen ons daardoor in sneltreinvaart. Als de coronacrisis iets aantoont, is het wel hoe rap we in staat zijn ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Alles wordt online, op afstand, vanuit huis. Ik zie vooral de kansen en niet de belemmeringen. Natuurlijk zijn die er ook, maar het glas is wat mij betreft meer dan halfvol.

We organiseren meer dan ooit online persbijeenkomsten. Voor alle betrokken partijen een win-winsituatie: journalisten hoeven niet te reizen, de klant hoeft geen centrale locatie in het land af te huren en wij als communicatiebureau begeleiden de bijeenkomst even eenvoudig als de traditionele variant. En de resultaten spreken boekdelen. Meer journalisten die de bijeenkomsten bijwonen leidend tot een imponerend bereik en hoge waarde met exposure in landelijke -, regionale en vakmedia. Van televisie, radio, online tot en met print.

Organisaties kiezen voor andere communicatiemiddelen

En er zijn meer voorbeelden waarin ‘het nieuwe werken’ zeker niet nadelig is. Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel organisaties die voor andere communicatiemiddelen kiezen om hun doelgroep te bereiken en kennis te delen. Podcasts, webinars, we hebben er nog nooit zoveel georganiseerd als in het afgelopen jaar. En ook in de eerste maand van het nieuwe jaar loopt de teller alweer op. Hierin zien we ook ontwikkelingen, want een podcast kan bijvoorbeeld prima opgenomen worden vanaf je thuiswerkplek. Je hoeft – nu het niet altijd kan en mag – niet per se met alle sprekers in een studio samen te komen. Technologie maakt alles mogelijk. Wij regelen het tot aan de edit toe.

Webinars worden in ieder geval in onze praktijk ook meer of juist voor het eerst ingezet. Ze sluiten aan bij het feit dat veel mensen toch al thuis zijn door de coronacrisis en vaker online zijn. Waar congressen of symposia momenteel niet mogelijk zijn, is een webinar een effectieve en laagdrempelige manier voor onze klanten om kennis over te brengen, te inspireren en interesse te wekken voor hun producten en diensten. We helpen hen van concept, programma met gastsprekers, presentatietraining tot en met promotie, technische ondersteuning en de vervolgacties. En dat werkt. Het leidt steevast tot leads en de deelnemersaantallen verveelvoudigen.

De toekomst is hybride

De grote vraag is natuurlijk: wat gebeurt er straks als de coronamaatregelen worden opgeheven? Zitten we dan weer met zijn allen 40 uur per week op kantoor? Zeggen we dan vaarwel tegen de online persbijeenkomst of het webinar en kiezen we weer voor andere vormen? Mijn vermoeden is dat de toekomst hybride zal zijn. Zeg maar, ‘the best of both worlds’. Het ‘nieuwe normaal’ zal niet exact hetzelfde als de huidige situatie zijn, maar ook niet zoals die van voor de coronacrisis. De waardevolle lessen die we de afgelopen maanden met zijn allen hebben geleerd op het gebied van digitaal samenwerken en communiceren en de winst die dit heeft opgeleverd voor organisaties en bedrijven zullen niet verloren gaan. En dat is alleen maar goed!

Jos van der Pluijm

Senior Consultant, Sterk Werk Communicatie

Social Media Onderzoek wijst uit: TikTok en Pinterest grote winnaars

Social Media Onderzoek wijst uit: TikTok en Pinterest grote winnaars

Social Media Onderzoek wijst uit: TikTok en Pinterest grote winnaars

Voor het 11e jaar op rij heeft marktonderzoeker Newcom Research het Nationale Social Media onderzoek gehouden: het grootste onderzoek naar het gebruik van social media in Nederland. Ook dit jaar bracht het onderzoek enkele opvallende ontwikkelingen naar voren die interessant en bruikbaar zijn voor communicatieprofessionals. Wat valt op?

Allereerst is niet geheel onverwachts het social media-gebruik tijdens de coronacrisis verder toegenomen, met name onder jongeren. Ruim 13,7 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn actief op de diverse platforms en spenderen er dagelijks gemiddeld 97 minuten aan.

TikTok en Pinterest zijn de grote winnaars. Het aantal Nederlanders dat TikTok gebruikt, groeide in 2020 met ruim 1 miljoen. Hierdoor streeft TikTok Facebook voorbij onder Nederlanders tussen de 15 en 19 jaar. Ook LinkedIn doet het goed. Het aantal LinkedIn-gebruikers is het afgelopen jaar met 6 procent gegroeid van 4,7 naar 5 miljoen Nederlanders, een stijging van 266.000 gebruikers.

Instagram doet het daarentegen minder goed. De foto-app zag afgelopen jaar, met name in de leeftijdsgroep onder de 40 jaar, nauwelijks groei. Desondanks blijft de app populair onder Nederlanders. De meest gebruikte app van Nederland is en blijft WhatsApp (12,4 miljoen gebruikers). Ook voor dagelijks gebruik is de app het meest populair (9,8 miljoen Nederlanders gebruiken het dagelijks).

Wie zich bezighoudt met het uitstippelen van een corporate communicatiestrategie, doet er goed aan de inhoud van dit rapport ter harte te nemen. Zet je in op LinkedIn, of geef je toch TikTok een kans? Maatwerk is hoe dan ook belangrijk.

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

The great Influenza van John M. Barry

The great Influenza van John M. Barry

Leestip: The great Influenza van John M. Barry

Ruim honderd jaar geleden (1918/1919) was de wereld ook in de ban van een globale pandemie, de Spaanse Griep. Het virus resulteerde in 20 tot 100 miljoen doden wereldwijd en legde de halve wereld plat. Klinkt bekend? Het is niet voor niets dat de huidige coronacrisis vergeleken wordt met de Spaanse Griep. Een boek over de vorige pandemie kreeg de afgelopen maanden dan ook uitgebreide aandacht. The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History, geschreven door John M. Barry was veelal uitverkocht, werd geprezen door verschillende influencers waaronder Bill Gates, en werd een New York Times Besteller.

In het boek laat Barry zien hoe de toenmalige pandemie niet alleen miljoenen gezinnen trof, maar ook de geschiedenis veranderde. Veel vergelijkingen met de huidige crisis kunnen worden getrokken. Ook aan het begin van de 20e eeuw kwamen de beste kanten van de mens naar voren, maar ook die tijd stond helaas in het teken van onwetendheid, angst, hebzucht, fake news en schuld.

Het boek is niet alleen interessant voor ons allen die te maken hebben met het coronavirus, maar biedt ook communicatieprofessionals interessante inzichten. Het boek behandelt namelijk niet alleen wat er gebeurde, maar richt zich ook op de strategieën/acties die wel of niet succesvol waren en bevat verschillende tips. Bijvoorbeeld over het belang van leiderschap, het luisteren naar experts, het omgaan met onwetendheid en angst en het gevaar van teveel druk op zorgmedewerkers en experts.

Ondanks dat het boek ruim 16 jaar oud is, had John M. Barry een vooruitziende blik: ‘’niet alleen kan een soortgelijke pandemie plaatsvinden… het zal vrijwel zeker gebeuren.’’ Nu, in het begin van 2021,  kunnen we hem alleen maar gelijk geven en de lessen meenemen die de vorige pandemie ons heeft geleerd.

 

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Vaccinatie is flinke communicatieopgave voor overheid

Vaccinatie is flinke communicatieopgave voor overheid

Nu de eerste coronavaccins in Nederland zijn gearriveerd, lijkt er eindelijk een klein beetje licht aan het eind van de tunnel te komen. De overheid is begonnen met het informeren van de bevolking over het vaccin met onder andere een speciale website en tv-spotjes. Toch bestaan er nog veel twijfels onder Nederlanders over het nemen van het vaccin. Er ligt dan ook een forse communicatieopgave voor de overheid in de komende periode.

Hoewel met de vaccinatie onder zorgmedewerkers is begonnen, zijn er ook signalen dat in deze sector lang niet iedereen op een injectie zit te wachten. Er zijn zorgen over de bijwerkingen en de effecten op de lange termijn. De roep om meer en heldere informatie van de overheid is groot. Als we bedenken dat de rest van Nederland nog aan de beurt moet komen, is er duidelijk nog volop communicatief werk aan de winkel.

Verschillende doelgroepen, verschillende strategieën

De Nederlandse bevolking bestaat niet uit één groep met dezelfde vragen, meningen en zorgen. Het zijn verschillende doelgroepen met ieder hun eigen wensen en een andere communicatiebehoefte. Om deze groepen inzichtelijk te maken, biedt het maken van omgevingsanalyses uitkomst. Op basis van de analyses kunnen strategieën worden opgesteld om twijfelaars te informeren. Uit onderzoek[1] blijkt dat het belangrijk is deze groep te overtuigen. De principiële weigeraars veranderen veel minder snel van mening en vragen relatief veel meer aandacht. Accepteer en respecteer ook dat uiteindelijk niet iedereen valt te overtuigen.

Voor de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, zorgmedewerkers, ouderen, niet-westerse Nederlanders etc.) zal vervolgens gekeken moeten worden welke communicatiestrategie het beste aansluit. Dat hangt onder andere af van de vragen die zij hebben, welke informatie en oordelen zij al bezitten en via welke media zij hun informatie halen. Zo heeft het RIVM slechte ervaringen met het inzetten van jongeren/influencers om de boodschap aan jongeren over te brengen. Juist deze jongeren hebben snel door wanneer iemand betaald wordt en vertrouwen vervolgens de boodschap niet meer. Ook bestaat er een risico dat influencers er naderhand een heel andere mening op na houden, zoals de #ikdoenietmeermee-actie van onder andere Famke Louise duidelijk maakte. Dit kwam het vertrouwen in deze influencer, maar ook in het RIVM, niet ten goede.

De vorm van communicatie moet dus per doelgroep verschillen. Het gaat om maatwerk. Is de doelgroep al (redelijk) positief over het vaccin, dan werkt statische communicatie goed. Het benoemen van percentages voor risico’s of effect kan deze groep nog positiever stemmen. Voor de doelgroepen die negatiever staan tegenover het vaccin werkt deze statistische communicatie juist averechts. Voor hen werkt een anekdotische boodschap veel beter, waarbij bijvoorbeeld een ervaring met het virus wordt gedeeld door betrouwbaar medisch personeel[2].

Samenwerking, ervaringsdeskundigen inzetten en content delen

Ook belangrijk is het om samenwerking te zoeken met andere partijen die voorlichting kunnen geven over het vaccineren. Communicatietraining aan zorgmedewerkers en artsen helpt daarbij, omdat het advies van deskundigen, al dan niet in een persoonlijk gesprek gegeven, vaak doorslaggevend is. Een goed voorbeeld is Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care), die op zijn LinkedIn– en Instagramprofiel regelmatig updates en uitleg geeft en daarmee het draagvlak voor vaccinatie probeert te vergroten. De voorkeur hierbij gaat wel uit naar een persoonlijke aanpak, waarbij twijfelaars voldoende ruimte krijgen om vragen te stellen. Face-to-face-informatie vanuit een betrouwbare bron kan de vaccinatiegraad positief beïnvloeden[3].

Daarnaast is ook de inzet van social media erg belangrijk. Zorg daarom voor veel betrouwbare content die makkelijk deelbaar is. Deze informatie moet hoog in de zoekresultaten te vinden zijn. Creëer tegelijk ook content die begrijpelijk is (taalniveau B-1) en waar mogelijk in meerdere talen wordt verspreid, zodat de boodschap ook  door laaggeletterden en/of migranten wordt begrepen. Wat ook kan helpen is de inzet van onafhankelijke ervaringsdeskundigen. Iemand die vertelt waarom hij of zij eerst twijfelde en later alsnog het vaccin nam.

Logistieke en communicatieve opgave

Het verspreiden van een vaccin is dus niet alleen een logistieke opgave, maar zeker ook een communicatieve. Het zijn twee onderdelen die niet zonder elkaar kunnen. Want ook logistieke problemen (zoals uitstel van vaccinatie), kunnen leiden tot twijfels. Het is aan de overheid en zijn samenwerkingspartners om te achterhalen wie ze moeten bereiken en hoe ze dat het beste kunnen doen, nog voorafgaand aan het geven van de vaccinatie zelf.

 

[1] Sabin Vaccine Institute, Legislative Landscape Review: Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 2018.
[2] Cawkwell, P.B. and D. Oshinsky, Childhood vaccination requirements: Lessons from history, Mississippi, and a path forward. Vaccine, 2015. 33(43): p. 5884-5887
[3] Judith de Jong Madelon Kroneman Alfons Fermin Johan Legemaate Guy Widdershoven Johan Hansen Thamar van Esch Liset van Dijk, NIVEL, Amsterdam UMC, Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen: een verkenning, 2019.
Kenny de Vilder

Consultant, Sterk Werk Communicatie

Marije van Kwawegen

Consultant, Sterk Werk Communicatie