Geef emoties een prominente rol in de communicatie

Geef emoties een prominente rol in de communicatie

De coronacrisis heeft geleid tot compleet verschillende emotionele reacties (zie ook onze blog van 27 maart 2020). Waarom is het zo belangrijk de patronen te herkennen en de emoties in kaart te brengen? En hoe breng je deze emoties dan vervolgens weer samen in een communicatiestrategie?

Diepgaande zorgen, angst en paniek ontstaan vooral als er onduidelijkheid en onzekerheid is. Het geven van duidelijke, consistente en niet tegenstrijdige informatie is daarom van groot belang. Benoem wat de risico’s zijn en ontkracht valse geruchten die voor angst zorgen. En zelfs als de antwoorden er (nog) niet zijn, geef dan altijd aan wanneer je wel met antwoorden komt. Geef sowieso procesinformatie. Anders gezegd, wat kunnen mensen zintuigelijk waarnemen en wat ben je aan het doen om de crisis op te lossen?

Inzichtelijk

Apathie en ontkenning liggen dicht bij elkaar, maar vragen niet om dezelfde strategie. Mensen die apathie ervaren, kan je daadwerkelijk ‘banger maken’. Voor deze mensen geldt voornamelijk het advies goed inzichtelijk te maken wat de risico’s van hun acties zijn en wat dit virus precies kan veroorzaken. Waarschuwingen, aantallen en verhalen over slachtoffers kunnen hierbij helpen.

Averechts

Voor mensen die in ontkenning zitten, werkt het ‘banger maken’ juist averechts. Hoe enger de boodschap, des te meer ze in de ontkenning schieten. Ontkenning is namelijk een zeer defensieve emotie. Ook overdrijvingen, onjuistheden en leugens vormen voor deze groep een gevaar. Mensen die in de ontkenning zitten, zijn vaak al wantrouwend. Als ze je betrappen op een leugen of fout, zal dit vervolgens voor de gehele crisis worden meegewogen.

Twijfelwoorden

Het is van belang bestaande angst te legitimeren. Ontkenning is tenslotte niet de afwezigheid van angst, maar de onderdrukking van angst. En angst mag er zijn. Daarnaast is het geven van een handelingsperspectief belangrijk. Mensen die dingen moeten (of in dit geval niet moeten) doen, verdwijnen sneller uit de ontkenning. Dit lijkt op dit moment wat lastiger. We moeten namelijk voornamelijk dingen niet doen. Maar ook dat is handelingsperspectief. Daarnaast zijn symbolische acties, zoals applaudisseren voor hulpverleners of een kaartje sturen naar opa’s en oma’s handelingsperspectief. Zorg ervoor dat de berichtgeving niet verschillend kan worden geïnterpreteerd. Gebruik geen zogeheten twijfelwoorden zoals ‘’Blijf zoveel mogelijk thuis’’. Juist de woorden ‘zoveel mogelijk’ laten ruimte om alsnog naar buiten te gaan. Wees daarom direct en duidelijk: Blijf thuis!

Benoemen

Emoties verdienen dus een prominente rol in de communicatiestrategie. Ontloop het benoemen van emoties niet, maar benoem ze op een juiste manier. Samenvattend: Geef mensen (symbolische) handelingsperspectieven, ontkracht onjuiste geruchten en geef duidelijke – niet vrij interpreteerbare – informatie. Maak verder geen onhaalbare beloftes, maar spreek wel verwachtingen uit en zorg ervoor dat de boodschap, consistent, vanuit één stem en veelvuldig wordt herhaald. Tot slot: overdrijf niet, onderschat niet, maar blijf bovenal eerlijk.

Marije van Kwawegen

Consultant, Sterk Werk Communicatie

Lijnrechte emoties tijdens de coronacrisis

Lijnrechte emoties tijdens de coronacrisis

Het coronavirus raakt iedereen recht in het hart. Mensen reageren verschillend op deze crisis. Dat uit zich in hun gedrag. Hoe kan dat en hoe kom je dat te weten?

Onderzoek naar crisissituaties in het biologische spectrum, zoals pandemieën, laat zien dat mensen met compleet verschillende emotionele reacties reageren. Hierdoor verschillen ook hun vervolgacties. Dat is bijzonder: het zijn namelijk emoties die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Aan de ene kant hebben we te maken met mensen die de situatie niet voldoende serieus nemen. Zij volgen handelingsperspectieven niet op en kunnen daarmee een risico vormen voor hun omgeving. Meestal gaat het hier om ‘Apathie’ en ‘Ontkenning’. Dat helpt het kantelen van de crisis niet.

Aan de andere kant hebben we te maken met mensen die de situatie veel te serieus nemen. Dit leidt vaak tot grote zorgen en in sommige gevallen zelfs tot paniek. En mensen in paniek maken doorgaans geen verstandige keuzes. Ook dat helpt niet.

Apathie en Ontkenning

De emoties Apathie en Ontkenning worden vaak onderschat en niet begrepen. Hoe kan het dat mensen in crisistijden toch niet luisteren naar alle aanbevelingen? Hoe kan het dat mensen zich onvoldoende zorgen maken over de situatie? Dat mensen massaal naar het strand of de markt gaan en boos worden als iets is gesloten. Ontkenning en Apathie zijn veelvoorkomende emoties tijdens crisissituaties. Ze komen gemiddeld zelfs vaker voor dan paniek.

Kenmerken van mensen die ontkennend en/of apathisch reageren:

  • Nemen aanbevelingen niet ter harte nemen of volgen ze niet op
  • Geloven oprecht dat er in het algemeen geen daadwerkelijk gevaar is
  • Geloven ook niet dat zij persoonlijk daadwerkelijk gevaar lopen

Met nummer 2 hebben we op dit moment nauwelijks te maken. We begrijpen als bevolking inmiddels redelijk goed wat er aan de hand is en waar we rekening mee moeten houden. Punten 1 en 3 komen daarentegen wel veel voor. Zeker jongeren zien vaak geen risico voor zichzelf en anderen. Een mens die in de ontkenning zit, neemt vaak op het allerlaatste moment stappen om de persoonlijke veiligheid of die van de omgeving te garanderen. Soms pas als het al te laat is. Daarnaast heeft deze groep de neiging niet goed te luisteren naar waarschuwingen en deze zelfs te ontlopen (door bijvoorbeeld bewust het nieuws niet te volgen).

Zorgen, angst en paniek

De angst voor het onbekende of voor onzekerheid zijn misschien wel de meest slopende van alle psychologische reacties tijdens een crisissituatie. Maar angst is ook heel normaal en kent ook een positieve kant. Mensen nemen de situatie daardoor serieus en ze volgen de instructies en aanbevelingen zonder mankeren op.

Zorgen, angst en paniek hebben ook een keerzijde. Iemand die letterlijk stijf staat van angst kan extreem en soms irrationeel handelen. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot blinde paniek; één van de grootste gevaren tijdens een crisis. Paniek is namelijk zeer besmettelijk en soms zelfs destructief. Hamsteren is daar een lichte vorm van.

Mensen met angst of die in paniek zijn, hebben ook de neiging elke boodschap té serieus te nemen en daaruit enkel het negatieve te destilleren. Het glas is altijd half leeg. Daarnaast ontwikkelt deze groep sneller (doem)scenario’s over wat kan gebeuren, zoals de vergelijking met de situatie in Italië. Ook gaan ze sneller op zoek naar extra maatregelen die ze kunnen nemen naast de aanbevolen maatregelen. Wat vervolgens ook weer kan zorgen voor problemen voor de overheid en andere organisaties.

Handelingsperspectief op basis van analyse

Beide groepen hebben belangrijke, risicovolle emoties die aandacht verdienen en die in kaart moeten worden gebracht. Uiteraard is het van belang hier goed op te reageren en beide groepen te bereiken. Een omgevingsanalyse, die de hieraan gerelateerde vragen, geruchten en sentimenten in de buitenwereld in kaart brengt, kan daarbij helpen. De oogst van zo’n analyse vormt de basis voor een op maat gemaakte communicatiestrategie/aanpak die ook handelingsperspectief bevat voor mensen die worstelen met de hier boven beschreven emoties. Daarmee kan niet alleen de Communicatieprofessional anno 2020 het daadwerkelijke verschil maken.

Crisiscommunicatie in HBO-serie ‘Chernobyl’

Crisiscommunicatie in HBO-serie ‘Chernobyl’

Voor de crisiscommunicatieliefhebbers en -experts die nog niet zijn aangesloten bij HBO, is de tijd nu toch echt aangebroken om een abonnement aan te schaffen. De mini-serie ‘Chernobyl’ wil je namelijk niet missen. De serie krijgt de hoogste score ooit op IMDb: een 9,7.

‘Chernobyl’ draait om de nucleaire ramp uit 1986 in de voormalige Sovjet-Unie. In het plaatsje Tsjernobyl ontplofte destijds een reactor van de kerncentrale. De serie is een angstaanjagende, tastbare beschouwing van een van de grootste rampen uit de geschiedenis, inclusief de strategische keuzes en crisiscommunicatie.

Informatie komt pijnlijk langzaam

‘Chernobyl’ geeft op boeiende wijze de communicatie ten tijde van een grote crisis weer. Je kijkt mee met de uren, dagen en maanden voor en na de gebeurtenis. Terwijl de autoriteiten er alles aan doen om de feiten te verdoezelen, is het voor de kijker duidelijk dat de dreiging vele malen groter is dan naar buiten toe wordt gecommuniceerd. Enerzijds is er sprake van onwetendheid en complexiteit. Daardoor worden de risico’s zwaar onderschat en komt foutieve informatie naar buiten. Anderzijds is er sprake van ontkenning en leugens. Pas 18 dagen na de ramp, vertelt Sovjetleider Michail Gorbatsjov op televisie over de ramp.

Voorbeeld van de worsteling tijdens crises

De kernramp is een goed voorbeeld van de schade die het achterwege laten van belangrijke informatie tot gevolg kan hebben. Ook de worsteling over het voorkomen van paniek, zeer complexe materie en het delen van onjuiste informatie is duidelijk zichtbaar in de serie. Scheikundige Valeri Legasov (gespeeld door Jared Harris) vraagt zich dan ook aan het einde van de serie af: ‘’Where I once only cared about the cost of truth, I now only ask what is the cost of lies.’’

Waarom het ontwijken van vragen tijdens interviews nooit een goed antwoord is, leggen we uit in onze whitepaper: ‘Waarom “geen commentaar” nooit een goed antwoord is. ’

Dick van Gooswilligen

Director crisis, issues en mediatrainingen, Sterk Werk Crisis & Communicatie

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Ook interessant...

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Maandoverzicht mei 2019

In de wereld van crisis is het elke dag open college. Bijna dagelijks kan een situatie, ramp, interview of bericht aangewezen worden als een sterk -of juist minder sterk- staaltje crisiscommunicatie. In dit overzicht onder andere onbeschoft gedrag van gele hesjes, diefstal van cv’s bij het UWV en het salaris van Matthijs van Nieuwkerk. 

2 mei | Meer salaris voor Matthijs!?

Er ontstaat in mei gedoe en ophef in de (sociale) media over de beloning van Matthijs van Nieuwkerk. De aanleiding hiervan is dat mediadirecteur Gert-Jan Hox (BNN/VARA) voor Van Nieuwkerk een uitzondering wil laten maken op de regels inzake wat presentatoren van de publieke omroep mogen verdienen. Maar minister Arie Slob (OCW) geeft al snel aan geen uitzondering te maken.

Lager salaris na contractverlenging

Gert-Jan Hox vertelt 2 mei in het AD bang te zijn Van Nieuwkerk aan een commerciële omroep te verliezen. Vorig jaar verdiende Nieuwkerk 363.000 euro. Dat is een stuk minder dan het half miljoen dat hij eerder kreeg toen hij nog vaker op televisie was. Toen hij na de zomer van 2020 zijn contract verlengde, ging hij terug naar 194.000 euro (Balkenendenorm). Mathijs zelf hield in dit hele debat wijselijk zijn mond. “Als je wordt geschoren, moet je stil blijven zitten”, zegt een (ver)oude(rde) (crisis)volkswijsheid tenslotte.

8 mei | Gele hesjes-gedrag onbeschoft

Een deputatie van de Gele hesjes ging in de eerste week van mei op bezoek bij minister president Rutte in het Torentje om hun grieven bekend te maken. Een bezoek dat niet onopgemerkt bleef. Bij binnenkomst registreerden camera’s feilloos een mevrouw met een geel hesje die botweg weigerde Rutte een hand te geven. Vervolgens kwam een vrouwelijke collega bellend binnen.

Onbeschoft gedrag

Wat er besproken werd, haalde niet of nauwelijks het nieuws. Maar van links naar rechts werd het gedrag bestempeld als ‘ onbeschoft’. Sympathie en draagvlak verdwenen door de (social)mediastorm als sneeuw voor de zon. Niet alleen onder het algemene publiek, maar ook onder de gele hesjes zelf. Een handweigering ligt in Nederland toch gevoeliger dan de gele hesjes dachten.

16 mei | Boeing onder vergrootglas

Boeing maakte deze maand bekend dat de software-update voor het toestel 737 Max klaar is. Vluchtig wordt daarbij gemeld dat er inderdaad fouten in de software zaten. Deze fouten zijn inmiddels gecorrigeerd. Vliegtuigen van dit type worden wereldwijd nog steeds aan de grond gehouden na twee crashes in Indonesië en Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. Inmiddels worden er meerdere rechtszaken tegen de vliegtuigfabrikant aangespannen.

Informeren van beleggers

Ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC gaat onderzoeken of Boeing de aandeelhouders op een juiste manier heeft geïnformeerd. Bedrijven zijn ten slotte verplicht beleggers te informeren over zaken die grote financiële gevolgen hebben. Daags na de crash in Ethiopië verloor het aandeel Boeing 24 miljard op de Amerikaanse beursvloer. De tijden van crisis bij Boeing zijn dus nog niet voorbij, zoals ook onderstaande spotprent van Oppenheimer laat zien.

Bekijk de cartoon van Ruben L. Oppenheimer rondom de crisisituatie van Boeing.

Lees ook:
Vliegtuigcrash Ethiopië: Zorgvuldigheid gaat boven snelheid (12-03-2019)

18 mei | Oostenrijkse regering valt

Op zaterdagavond 18 mei wordt opeens bekend gemaakt dat er vervroegde verkiezingen komen in Oostenrijk. Aanleiding hiervoor is het aftreden van de omstreden vicekanselier Heinz-Christian Strache van de rechts-populistische FPÖ. Dat gebeurde na de publicatie van geheime video-opnamen door o.a. het weekblad Der Spiegel. De opnamen (uit 2017) die Strache in het nauw brengen, tonen een ontmoeting tussen de politicus en een “invloedrijke” Russische vrouw die hem voorstelt een meerderheidsbelang in een Oostenrijkse krant te kopen om zo de FPÖ van mediasteun te voorzien.

Schandaal

Tot een echte deal komt het niet. Maar zijn quasi ontvankelijkheid is voldoende voor het ontkentenen van een schandaal en de val van de Oostenrijkse regering. Ook acties en reacties uit het verleden kunnen hedendaags nog leiden tot een crisis. Het is een scenario dat zo vlak voor de Europese verkiezingen lijkt te zijn weg gelopen uit een politieke thriller. 

21 mei | Laatste debat staatssecr. harbers

Staatsecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) komt halverwege de maand in grote verlegenheid. Verschillende media schrijven over het verdoezelen van cijfers over (zeer) ernstige misdrijven van asielzoekers. De Tweede Kamer wil uitleg waarom 1000 zaken zoals moord, doodslag, kinderporno en verkrachting onder het kopje ‘Overige ‘ zijn weggeschreven. Het onjuist of onvolledig informeren van de kamer geldt namelijk als politieke doodzonde.

Laatste debat in deze functie

Nog voor het Kamerdebat begint waarin de bewindsman verantwoording moet afleggen, lijkt zijn lot al te zijn bezegeld. “Dit wordt mijn laatste debat in deze functie.” Een bijzonder statement, aangezien de meeste ministers en staatssecretarissen die afgelopen jaren zijn afgetreden, voorafgaand benoemden dat ze niet wilden aftreden, maar optreden. Na het beantwoorden van alle vragen, maakt Harbers bekend dat hij zijn ontslag bij de Koning gaat indienen. Daarmee lijkt de VVD – twee dagen voor de Europese verkiezingen – een politieke martelgang te zijn bespaard.

Terugkeer niet uitgesloten

Een groot deel van de kamer toont respect voor zijn besluit. Een terugkeer op termijn van Harbers lijkt daardoor niet uitgesloten. Overigens blijft De Kamer uiterst kritisch op het functioneren van het departement. Daar is het laatste woord vast nog niet over gezegd.

6 mei | CV's via UWV op straat

Zo’n 117.000 cv’s van werkzoekenden zijn gedurende twee weken illegaal gedownload bij uitkeringsinstantie UWV. Dat gebeurde met het account van één werkgever vanuit de UWV-site werk.nl. Al snel gaf de werkgever van wie het account is aan hier niets vanaf te weten. Daarom wordt vermoed dat het account is misbruikt door een derde partij.

Snelle reactie UWV

Het UWV reageerde wel kordaat. Ze stelde het Nationaal Cyber Security Centrum op de hoogte en deed aangifte bij de politie. Ook meldde het UWV dit incident als datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast communiceerde het UWV actief naar betrokkenen. Zij zijn per mail geïnformeerd en kregen het advies alert te zijn op mogelijke risico’s, zoals spam en phishingmails.

Misbruik mogelijk

NOS-techredacteur Joost Schellevis denkt dat misbruik mogelijk is met de gestolen gegevens. “Bedrijven vragen vaak als verificatie naar je geboortedatum, adres en telefoonnummer en die staan meestal wel in een cv. Maar het is ook weer niet zo dat al je geheimen hierdoor op straat liggen. Veel van deze gegevens kun je namelijk ook gewoon op LinkedIn bekijken.”

15 mei | discussie medisch beroepsgeheim

De 27-jarige Thijs H,  die wordt verdacht van het doodsteken van drie mensen (Den Haag en Heerlen), was in behandeling bij een GGZ-instelling. Toen hij ontsnapte uit de gesloten afdeling van de GGZ-instelling, zette Politie en Openbaar Ministerie een uitzonderijk zwaar opsporingsmiddel in, door hem met naam en foto via de (sociale) media bekend te maken en met de oproep om naar hem uit te kijken. Deze berichten werden massaal gedeeld. En nog diezelfde avond werd hij aangehouden. Na de aanhouding waren alle retweets en gedeelde posts overigens weer als sneeuw voor de zon uit ieders tijdlijn verdwenen.

Discussie over beroepsgeheim

Volgens deskundigen bleek de man totaal verward en kon hij alleen met kalmeringsmiddelen worden verhoord. Ter observatie werd hij overgebracht naar het Pieter Baancentrum. De kliniek waar Thijs H. verbleef, zweeg over zijn mogelijke betrokkenheid bij de dubbele moord. Zij vonden dat dit viel onder het medisch beroepsgeheim. Dit leidde als snel tot een discussie over het medisch beroepsgeheim.

16 mei | Ajax verrijst uit de as

Heel voetbalminnend Nederland dacht op 8 mei dat het in de pocket was: een finaleplaats voor Ajax in de Champions League. In de 96minuut veranderde Lucas Moura van Tottenham Hotspur de droom in een nachtmerrie door op het allerlaatste moment te scoren en de eindstand op 2- 3 te zetten. Dat betekende enorme teleurstelling bij spelers en supporters, maar ook bij beleggers. Daarna verloor het Ajax-aandeel ook nog een keer fors op de Amsterdamse Beurs met 20% en verdampte er een slordige 90 miljoen euro.

De andere voetbalprijzen (de KNVB-beker en het 34landskampioenschap) werden door de Amsterdamse ploeg overigens wel binnengehaald. Daarmee kantelde de crisis en verrees de hoofdstedelijke ploeg weer als de spreekwoordelijke Phoenix uit de as. 

20 mei | Etnisch profileren belastingdienst?

Ook de Belastingdienst krijgt regelmatig met een crises te maken. Eind mei komt dankzij RTL en Trouw naar buiten dat de Belastingdienst bijhoudt wie een tweede nationaliteit heeft. Deze mensen worden strenger gecontroleerd dan anderen. De Belastingdienst ontkent aanvankelijk tegenover RTL en Trouw dat er wordt gediscrimineerd, maar sloot het in tweede instantie niet uit. Dit zijn twee verschillende reacties. CDA-kamerlid Peter Omtzigt twitterde: “Als blijkt dat de toeslag bij alle mensen met een dubbele nationaliteit wordt ingetrokken en bij iedereen met enkel de Nederlandse nationaliteit niet, dan heeft de staatssecretaris behoorlijk wat uit te leggen”. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat daarom onderzoek doen naar discriminatie.

28 mei | Wiebes zegt (weer) sorry

De crisissituaties en daarbij horende excuses houden niet op voor Minister Wiebes van Economische Zaken. Wiebes komt in deze maand opnieuw onhandig in het nieuws. Dit keer door tijdens zijn werkbezoek aan het Groningse Loppersum – waar weer een aardbeving werd geregistreerd – te spreken over een ‘bevinkje’. Deze terminologie leidt direct tot problemen. Inwoners zijn woedend. De lokale politiek is er klaar mee en dringt er bij de burgemeester op aan dit soort bezoeken niet meer te faciliteren. Wiebes is niet meer welkom. Het zelfgemaakte excuusfilmpje van Wiebes lijkt weinig effect te sorteren.