Selecteer een pagina
Hybride stagelopen is here to stay

Hybride stagelopen is here to stay

Het vinden van een geschikte stage is door corona knap lastig. Organisaties zijn niet per se happig op nieuwe stagiaires die ze ook moeten inwerken en begeleiden naast  alle coronarompslomp. Daardoor is er een enorm tekort aan stageplaatsen. “Toch kunnen stagiaires in deze tijd juist een uitkomst bieden met hun jonge geesten en grote technologische kennis”, stelt student/stagiaire Maaike van Liempd.

RTL Nieuws meldde onlangs dat er voor het mbo 21.000 stages tekort zijn. De Hogeschool van Rotterdam luidde al eerder de noodklok doordat hun studenten nergens terecht kunnen. Door de anderhalvemetersamenleving zoeken veel organisaties niet actief naar een stagiaire. Het is uit praktisch oogpunt vaak lastig om mensen te begeleiden omdat thuiswerken vaak de norm is. Ook zijn veel branches zoals de luchtvaart, horeca en zorg hard getroffen door de crisis of zelfs gesloten. Dit alles heeft als gevolg dat er veel studenten zijn die studievertraging oplopen en zelfs worden geadviseerd zich voor een half jaar uit te schrijven bij hun studie.

Hybride is heerlijk

Dit is echter wel dé tijd om te kijken naar hoe het toch anders kan. Het thuiswerken is namelijk ‘here to stay’. Veel meer mensen ervaren het gemak van deze hybride vorm van werken, dus waarom niet nu al beginnen met stagiaires? Dit is voor iedereen een onzekere tijd, maar op een studievertraging zit niemand te wachten en werken is altijd nuttiger dan thuis zitten en Netflix aanzetten. Eén van de redenen waarom ik bij Sterk Werk heb gesolliciteerd, is dat de stage hybride zou zijn. Ik woon zelf in Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, en hoorde dat Sterk Werk zowel een vestiging in Rotterdam als Eindhoven heeft. Doordat er door corona nu veel meer online wordt gedaan, kan ik ook veel vanuit huis en Eindhoven doen. Als dit niet zo was, had ik hoogstwaarschijnlijk meer moeten reizen. Dat is op zich niet erg, maar ik moet zeggen dat ik het ook wel heerlijk vind wanneer ik me om 6:30 nog even een keer kan omdraaien terwijl ik op dit tijdstip ook in het openbaar vervoer had kunnen zitten richting Rotterdam.

Communicatie steeds makkelijker en sneller

Ook zorgt de coronacrisis voor een nieuwe manier van communiceren. Vaak zijn studenten erg handig met de nieuwe digitale middelen en kunnen ze de wat oudere en/of technisch mindere handige collega’s hierbij ondersteunen. Programma’s zoals ZOOM en Microsoft Teams zijn inmiddels niet meer weg te denken als het gaat om online werken of school. Ook wordt er zelfs geëxperimenteerd met online toetsen, zoals met Testvision en Proctor Exam. Het wordt allemaal steeds technischer en organisaties zijn daarom ook genoodzaakt mee te gaan met deze nieuwe manier van communiceren. Ook zitten hier veel voordelen aan. Als ik collega’s snel nodig heb, kan ik hen heel makkelijk bereiken door even te videobellen, een meeting in te plannen of simpelweg een berichtje te sturen. Voor jonge studenten is dit ontzettend laagdrempelig en misschien wel een uitkomst. Veel studenten, die net beginnen met een stage, zouden het waarschijnlijk wel spannend of lastig vinden om naar een ander bureau te lopen en daar hun vraag te stellen.

Al met al heeft een hybride stage dus zeker voordelen. Zo is het voor studenten laagdrempeliger omdat er veel online is, haalt het bedrijf jonge en technische kennis in huis. Bovendien hoeven ze nu niet altijd een fysieke werkplek op kantoor te regelen. Tot slot zorgt een organisatie voor een goede invulling van de maatschappelijke betrokkenheid omdat zij studenten een kans bieden zich verder te ontwikkelen.

Ook stage lopen bij Sterk Werk?

Ik begrijp dat Sterk Werk vanaf september 2021 weer twee stageplaatsen beschikbaar heeft. Meer weten over de functie of over de ervaring van eerdere stagiaires: https://www.sterkwerk.nl/vacatures/vacature-stagiaire-communicatie-2/ 

Maaike van Liempd

Student Fontys Hogeschool Communicatie Eindhoven/stagiair, Sterk Werk Communicatie

Glas is meer dan halfvol

Glas is meer dan halfvol

Communicatieprofessionals werken natuurlijk net als vele anderen vooral thuis en digitaal sinds de uitbraak van de coronacrisis. Ik krijg nog wel eens de vraag of ik daar blij van word en het werk er niet onder lijdt. Toegegeven, het was in het begin zeker even wennen. Maar ik ervaar inmiddels ook dat deze nieuwe manier van werken veel voordelen met zich meebrengt en het resultaat dat we behalen voor onze opdrachtgevers er zeker niet minder op wordt.

Andere vorm van werken: resultaat verzekerd

Met het werken op afstand verloopt de werkdag anders dan we gewend waren. We hebben (veel) meer videocalls, missen het sociale gesprek met onze collega’s aan het bureau en de gezamenlijke lunch. Klantcontact verloopt nagenoeg uitsluitend via beeldbellen of telefonisch, afspraken op locatie zitten er even niet in. Het werk zelf lijdt er echter niet per se onder. Wat blijkt? Allerlei onderzoeken wijzen uit dat we thuis zelfs productiever zijn. Ik herken dat wel.

Ook de dingen die we voor onze klanten doen of maken, zorgen wat mij betreft voor veel lichtpuntjes. We doen dingen anders en ontwikkelen ons daardoor in sneltreinvaart. Als de coronacrisis iets aantoont, is het wel hoe rap we in staat zijn ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Alles wordt online, op afstand, vanuit huis. Ik zie vooral de kansen en niet de belemmeringen. Natuurlijk zijn die er ook, maar het glas is wat mij betreft meer dan halfvol.

We organiseren meer dan ooit online persbijeenkomsten. Voor alle betrokken partijen een win-winsituatie: journalisten hoeven niet te reizen, de klant hoeft geen centrale locatie in het land af te huren en wij als communicatiebureau begeleiden de bijeenkomst even eenvoudig als de traditionele variant. En de resultaten spreken boekdelen. Meer journalisten die de bijeenkomsten bijwonen leidend tot een imponerend bereik en hoge waarde met exposure in landelijke -, regionale en vakmedia. Van televisie, radio, online tot en met print.

Organisaties kiezen voor andere communicatiemiddelen

En er zijn meer voorbeelden waarin ‘het nieuwe werken’ zeker niet nadelig is. Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel organisaties die voor andere communicatiemiddelen kiezen om hun doelgroep te bereiken en kennis te delen. Podcasts, webinars, we hebben er nog nooit zoveel georganiseerd als in het afgelopen jaar. En ook in de eerste maand van het nieuwe jaar loopt de teller alweer op. Hierin zien we ook ontwikkelingen, want een podcast kan bijvoorbeeld prima opgenomen worden vanaf je thuiswerkplek. Je hoeft – nu het niet altijd kan en mag – niet per se met alle sprekers in een studio samen te komen. Technologie maakt alles mogelijk. Wij regelen het tot aan de edit toe.

Webinars worden in ieder geval in onze praktijk ook meer of juist voor het eerst ingezet. Ze sluiten aan bij het feit dat veel mensen toch al thuis zijn door de coronacrisis en vaker online zijn. Waar congressen of symposia momenteel niet mogelijk zijn, is een webinar een effectieve en laagdrempelige manier voor onze klanten om kennis over te brengen, te inspireren en interesse te wekken voor hun producten en diensten. We helpen hen van concept, programma met gastsprekers, presentatietraining tot en met promotie, technische ondersteuning en de vervolgacties. En dat werkt. Het leidt steevast tot leads en de deelnemersaantallen verveelvoudigen.

De toekomst is hybride

De grote vraag is natuurlijk: wat gebeurt er straks als de coronamaatregelen worden opgeheven? Zitten we dan weer met zijn allen 40 uur per week op kantoor? Zeggen we dan vaarwel tegen de online persbijeenkomst of het webinar en kiezen we weer voor andere vormen? Mijn vermoeden is dat de toekomst hybride zal zijn. Zeg maar, ‘the best of both worlds’. Het ‘nieuwe normaal’ zal niet exact hetzelfde als de huidige situatie zijn, maar ook niet zoals die van voor de coronacrisis. De waardevolle lessen die we de afgelopen maanden met zijn allen hebben geleerd op het gebied van digitaal samenwerken en communiceren en de winst die dit heeft opgeleverd voor organisaties en bedrijven zullen niet verloren gaan. En dat is alleen maar goed!

Jos van der Pluijm

Senior Consultant, Sterk Werk Communicatie

Vaccinatie is flinke communicatieopgave voor overheid

Vaccinatie is flinke communicatieopgave voor overheid

Nu de eerste coronavaccins in Nederland zijn gearriveerd, lijkt er eindelijk een klein beetje licht aan het eind van de tunnel te komen. De overheid is begonnen met het informeren van de bevolking over het vaccin met onder andere een speciale website en tv-spotjes. Toch bestaan er nog veel twijfels onder Nederlanders over het nemen van het vaccin. Er ligt dan ook een forse communicatieopgave voor de overheid in de komende periode.

Hoewel met de vaccinatie onder zorgmedewerkers is begonnen, zijn er ook signalen dat in deze sector lang niet iedereen op een injectie zit te wachten. Er zijn zorgen over de bijwerkingen en de effecten op de lange termijn. De roep om meer en heldere informatie van de overheid is groot. Als we bedenken dat de rest van Nederland nog aan de beurt moet komen, is er duidelijk nog volop communicatief werk aan de winkel.

Verschillende doelgroepen, verschillende strategieën

De Nederlandse bevolking bestaat niet uit één groep met dezelfde vragen, meningen en zorgen. Het zijn verschillende doelgroepen met ieder hun eigen wensen en een andere communicatiebehoefte. Om deze groepen inzichtelijk te maken, biedt het maken van omgevingsanalyses uitkomst. Op basis van de analyses kunnen strategieën worden opgesteld om twijfelaars te informeren. Uit onderzoek[1] blijkt dat het belangrijk is deze groep te overtuigen. De principiële weigeraars veranderen veel minder snel van mening en vragen relatief veel meer aandacht. Accepteer en respecteer ook dat uiteindelijk niet iedereen valt te overtuigen.

Voor de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, zorgmedewerkers, ouderen, niet-westerse Nederlanders etc.) zal vervolgens gekeken moeten worden welke communicatiestrategie het beste aansluit. Dat hangt onder andere af van de vragen die zij hebben, welke informatie en oordelen zij al bezitten en via welke media zij hun informatie halen. Zo heeft het RIVM slechte ervaringen met het inzetten van jongeren/influencers om de boodschap aan jongeren over te brengen. Juist deze jongeren hebben snel door wanneer iemand betaald wordt en vertrouwen vervolgens de boodschap niet meer. Ook bestaat er een risico dat influencers er naderhand een heel andere mening op na houden, zoals de #ikdoenietmeermee-actie van onder andere Famke Louise duidelijk maakte. Dit kwam het vertrouwen in deze influencer, maar ook in het RIVM, niet ten goede.

De vorm van communicatie moet dus per doelgroep verschillen. Het gaat om maatwerk. Is de doelgroep al (redelijk) positief over het vaccin, dan werkt statische communicatie goed. Het benoemen van percentages voor risico’s of effect kan deze groep nog positiever stemmen. Voor de doelgroepen die negatiever staan tegenover het vaccin werkt deze statistische communicatie juist averechts. Voor hen werkt een anekdotische boodschap veel beter, waarbij bijvoorbeeld een ervaring met het virus wordt gedeeld door betrouwbaar medisch personeel[2].

Samenwerking, ervaringsdeskundigen inzetten en content delen

Ook belangrijk is het om samenwerking te zoeken met andere partijen die voorlichting kunnen geven over het vaccineren. Communicatietraining aan zorgmedewerkers en artsen helpt daarbij, omdat het advies van deskundigen, al dan niet in een persoonlijk gesprek gegeven, vaak doorslaggevend is. Een goed voorbeeld is Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care), die op zijn LinkedIn– en Instagramprofiel regelmatig updates en uitleg geeft en daarmee het draagvlak voor vaccinatie probeert te vergroten. De voorkeur hierbij gaat wel uit naar een persoonlijke aanpak, waarbij twijfelaars voldoende ruimte krijgen om vragen te stellen. Face-to-face-informatie vanuit een betrouwbare bron kan de vaccinatiegraad positief beïnvloeden[3].

Daarnaast is ook de inzet van social media erg belangrijk. Zorg daarom voor veel betrouwbare content die makkelijk deelbaar is. Deze informatie moet hoog in de zoekresultaten te vinden zijn. Creëer tegelijk ook content die begrijpelijk is (taalniveau B-1) en waar mogelijk in meerdere talen wordt verspreid, zodat de boodschap ook  door laaggeletterden en/of migranten wordt begrepen. Wat ook kan helpen is de inzet van onafhankelijke ervaringsdeskundigen. Iemand die vertelt waarom hij of zij eerst twijfelde en later alsnog het vaccin nam.

Logistieke en communicatieve opgave

Het verspreiden van een vaccin is dus niet alleen een logistieke opgave, maar zeker ook een communicatieve. Het zijn twee onderdelen die niet zonder elkaar kunnen. Want ook logistieke problemen (zoals uitstel van vaccinatie), kunnen leiden tot twijfels. Het is aan de overheid en zijn samenwerkingspartners om te achterhalen wie ze moeten bereiken en hoe ze dat het beste kunnen doen, nog voorafgaand aan het geven van de vaccinatie zelf.

 

[1] Sabin Vaccine Institute, Legislative Landscape Review: Legislative Approaches to Immunization Across the European Region. 2018.
[2] Cawkwell, P.B. and D. Oshinsky, Childhood vaccination requirements: Lessons from history, Mississippi, and a path forward. Vaccine, 2015. 33(43): p. 5884-5887
[3] Judith de Jong Madelon Kroneman Alfons Fermin Johan Legemaate Guy Widdershoven Johan Hansen Thamar van Esch Liset van Dijk, NIVEL, Amsterdam UMC, Maatregelen om de vaccinatiegraad in Nederland te verhogen: een verkenning, 2019.
Kenny de Vilder

Consultant, Sterk Werk Communicatie

Marije van Kwawegen

Consultant, Sterk Werk Communicatie

Waar zijn de visuals tijdens de corona persconferenties?

Waar zijn de visuals tijdens de corona persconferenties?

Communicatieprofessionals kennen het belang van visuele content. Mensen onthouden beeld(en) nu eenmaal beter dan tekst en al helemaal tijdens een crisis. Het verbaast me daarom dat in de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge vaak met alleen een overvloed aan woorden wordt gestrooid. Kan dat niet anders?

Ze vormen inmiddels een bekend fenomeen: de persconferenties van premier Rutte, vaak met minister De Jonge aan zijn zijde en een gebarentolk. Lange verhalen vol belangrijke informatie waarvan velen het meeste al na enkele minuten weer zijn vergeten. Erg opvallend dat juist bij zulke momenten geen gebruik wordt gemaakt van visualisaties. Dat zou de boodschap van het kabinet namelijk sterker, herkenbaarder en toegankelijker maken. Uiteraard bestaan er wel visuals en infographics over het virus,  zoals bijvoorbeeld de routekaart. Maar de website van de overheid en het RIVM zijn voornamelijk gevuld met tekst. De samenvattende infographics werden tot nu toe vooral door de media gemaakt.

Beelden worden 60.000 keer sneller verwerkt

Onze hersenen zijn minder goed in staat om informatie op te nemen dan je misschien denkt. Er valt onderscheid te maken tussen het werkgeheugen, waar indrukken als eerste binnenkomen, en het langetermijngeheugen. Wanneer informatie binnenkomt, heeft het werkgeheugen tijd nodig om dit te verwerken en naar het langetermijngeheugen te verplaatsen. Daarbij raakt het werkgeheugen vrij snel overbelast. Hierdoor wordt nieuwe informatie tijdelijk niet meer verwerkt. Hoe meer informatie je dus binnenkrijgt, hoe minder je ervan onthoudt. Visualisaties kunnen hierbij helpen.

Een beeld vraagt over het algemeen veel minder bewuste aandacht van de ontvanger om het te verwerken. Zoiets gaat 60.000 keer sneller dan tekst en leidt dus minder snel tot overbelasting van het werkgeheugen. Beelden sluiten ook beter aan op de informatiebehoefte van onze hersenen. Het grootste deel van de informatie die naar ons langetermijngeheugen wordt gestuurd, is namelijk visueel. Het gaat om zo’n 90% van het totaal.

Afbeeldingen zijn likeable en shareable

Zeker als we te maken hebben met processen, langdurige stappenplannen of regels, biedt visualisatie uitkomst. Met verbale communicatie kost dit veel meer informatie om uit te leggen en dat is nou juist hetgeen wat tijdens de persconferenties veelvuldig gebeurt. Het gebruik van afbeeldingen helpt daarnaast niet alleen tijdens persconferenties of presentaties, maar uiteraard ook op websites en social media. Een gemiddeld persoon leest maar 20% van alle tekst op een webpagina of in een bericht op social. Daarnaast delen we op social media liever beelden dan tekst. Niet voor niks hebben kanalen als TikTok, Pinterest en Instagram zoveel succes.

Tijdens een crisis is beeld sterker

Visualisatie is niet alleen van toegevoegde waarde voor marketing- en communicatieacties, maar is ook tijdens risicocommunicatie of een crisis een handig hulpmiddel. In een normale tijd kan iemand gemiddeld zo’n zeven stukjes informatie verwerken als het gaat om tekst of verbale communicatie. Dus zeven stappen in een proces of zeven onderdelen van een overzicht. Wanneer er sprake is van stress of paniek, kan iemand minder onthouden dan normaal: nog maar drie stukjes informatie. Beelden worden echter zo snel verwerkt, dat ze vrij snel in het langetermijngeheugen terechtkomen, Hierdoor kunnen mensen ook tijdens een crisis meer beeldinformatie onthouden. Juist daarom is de nooduitgang vaak visueel weergegeven. Pijlen, eenvoudige pictogrammen en herkenbare patronen zijn gemakkelijker te verwerken door het werkgeheugen. Dit noemen we het signaleringsprincipe. Daarnaast is visuele communicatie in veel gevallen ook universeel en in één oogopslag te begrijpen, ongeacht de moedertaal of het opleidingsniveau. Bij de persconferenties van Rutte en de Jonge blijft het vaak beperkt tot verbale communicatie, zonder ondersteuning van beelden. De persconferentie zou communicatief baat hebben bij het gebruik van bijvoorbeeld ondersteunende pictogrammen, passende symbolen en herhalen en samenvattende bulletpoints in beeld. Dit alles draait op het principe van een oude communicatieve wijsheid: een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. En zo is het!

Marije van Kwawegen

Consultant, Sterk Werk Communicatie

Trump vs. Biden: communicatieve treurmars naar het Witte Huis

Trump vs. Biden: communicatieve treurmars naar het Witte Huis

De Amerikaanse verkiezingen staan voor de deur en daarmee komt een eind aan waarschijnlijk de meest bizarre verkiezingsstrijd aller tijden. Ongeacht of Donald Trump wordt herkozen of Joe Biden het stokje als president overneemt, de strijd om het Witte Huis was dit keer te gênant voor woorden. We blikken terug op de dieptepunten uit een campagne waarin je je als communicatieprofessional voortdurend kon verbazen over allerlei rariteiten.

Nog even kort voor wie het vergeten mocht zijn door alle rare berichten uit Amerika. Donald Trump (74) neemt het als zittende president op tegen democraat Joe Biden (77), een carrièrepoliticus die onder Barack Obama acht jaar als vicepresident diende. In een enorm verdeeld Amerika maken de twee zeventigers op 3 november uit wie de 59e presidentsverkiezingen wint.

Law and order als campagnestrategie

Toegegeven, ook in eerdere verkiezingscampagnes in Amerika gingen het soms hard tegen hard. De ene kandidaat die een ander beschuldigde van iets, waar of niet waar, feit of fabel, dat kon ‘gewoon’. Maar in een periode waarin het toch al bijzonder onrustig is in de VS door de coronacrisis en de gebeurtenissen rondom de dood van George Floyd en de Black Lives Matter-beweging, gaat ook de campagne voor het Witte Huis nog nét even wat verder.

Met name Donald Trump gaat er met gestrekt been in. Zo zaten de Democraten volgens hem achter de rellen in steden als Portland en beschuldigde hij Joe Biden van het hebben van banden met de linkse antifascistische beweging. De rellen waren koren op de politieke molen van The Donald, die pleitte voor law and order. Dat de uitwassen van het gezag verantwoordelijk waren voor de start van dit soort rellen, werd evenwel grotendeels door Trump vergeten. Uit het linkse kamp kwamen dan weer geluiden dat de rellen Trump wel erg goed uitkwamen en als false flags werden gestart: veroorzaakt doordat als relschopper vermomde overheidsfiguranten in dienst van Trump de aanzet gaven tot rellen. Het gevolg: een tot op het bot verdeeld Amerika waar al de nodige vechtpartijen uitbraken tussen mensen op straat die andere politieke idealen hebben en waar gewapende milities zelfs overheidsgebouwen innamen.

Trump en corona

En er was meer. Zo accepteerde Trump zijn nominatie voor de Republikeinse partij dit keer gewoon in het Witte Huis. Not done eigenlijk, om dit overheidsgebouw in te zetten voor partijpolitiek gewin. De term not done komt echter niet in Trumps woordenboek voor. Zo deed hij ook niet aan social distancing en het dragen van mondkapjes, wat hem na een evenement in wederom het Witte Huis duur kwam te staan: Trump bleek besmet met het coronavirus. Met hem ook diverse medewerkers die continu in zijn buurt waren in de dagen na het evenement. Een van die medewerkers was persvoorlichtster Kayleigh McEnany die op de persconferenties in het Witte Huis altijd braaf verkondigde dat het virus niet naar Amerika zou komen, Trump het heel serieus nam, de pandemie onder controle was en zo verder.

Net zo snel als hij het virus opliep, was Trump er naar eigen zeggen weer vanaf. Democratisch Amerika in rep en roer: het was een stunt, hij had geen corona, hij was opvallend snel hersteld voor zijn leeftijd en daarna energieker als ooit tevoren, waarom gaf hij geen testresultaten vrij, etc. De boodschap die hij daarna verkondigde: het viel eigenlijk best mee, dat corona. De families van de ruim 230.000 Amerikaanse coronadoden stemmen dit jaar Democratisch, gok ik.

De rol van de media

Ook journalistiek Amerika had het zwaar te verduren met Trump. Regelmatig werden journalisten uitgemaakt voor bedriegers of leugenaars. Trump liep weg uit interviews of maakte live on air ruzie met de interviewer. Het waren weinig fraaie beelden. In Amerika leefde verder de vraag waarom journalisten Trump niet harder aanpakten. Natuurlijk, er waren her en der wat kritische geluiden te horen en ook good old Bob Woodward schreef weer een boek over de huidige president. Sterker nog, hij schreef er twee. Maar tijdens persbijeenkomsten werden, zeker de eerste jaren van Trumps presidentschap, weinig kritische vragen gesteld. Dat veranderde pas laat, toen de ernst van de coronacrisis duidelijk werd. De kritische vragen werden overigens vakkundig genegeerd door de al eerder genoemde persvoorlichtster McEnany.

Bijzonder was ook het eerste debat in aanloop naar 3 november. Gespreksleider was de gerenommeerde journalist Chris Wallace van Fox News. Hij had het totaal niet onder controle en het debat liep volledig uit de hand: er werd meer door elkaar heen geschreeuwd dan gedebatteerd en de avond werd een parodie op een debat. Bij het tweede debat werd dan ook een mute-knop ingezet.

Biden: geraniums of het Witte Huis?

Er kan geredeneerd worden dat Trump veel ophef in het verkiezingscircus zelf veroorzaakte doordat hij al jarenlang feilloos de media weet te bespelen en de aandacht maar blijft opeisen met controverse. Dat is denk ik absoluut waar, al kwam ook Joe Biden zo nu en dan erg ongelukkig uit de hoek. Zo vergeleek hij Trump onlangs nog met Goebbels, altijd goed voor wat opwaaiend stof in het medialandschap. Ook was er discussie over de rol van Bidens zoon Hunter in handelsrelaties met Oekraïne. Was daar nu wel of geen sprake van vriendjespolitiek?

Daarnaast kwam Biden nogal eens vergeetachtig over. Vergat hij dingen, hakkelde hij, of zoals vorige week nog, leek hij te zeggen dat hij het opnam tegen George W. Bush in plaats van Trump. Twitter staat vol met dit soort pijnlijke filmpjes van Biden. Niet handig voor iemand die toch al onder vuur ligt vanwege zijn hoge leeftijd en waarvan vele Amerikanen hopen dat hij de geraniums niet verruilt voor het Witte Huis. Ook werd Biden verweten vrij onzichtbaar te zijn tijdens de coronaperiode en het energieke elan van een kandidaat als destijds Obama of huidige Democraten als Alexandra Ocasio-Cortez of Beto O’Rourke te missen. Wat dat betreft is de keuze voor Kamala Harris als running mate niet alleen een slimme keuze van Biden, maar ook een broodnodige.

Borat for president

Ik zou nog even door kunnen schrijven. We hebben het tenslotte nog niet gehad over of Rusland nu wel of geen invloed uitoefende op Trump. Over de brievenbussen die de US Postal Services massaal verwijderde omdat stemmen per post ‘fraudegevoelig’ kon zijn. Controverse en discussie genoeg de afgelopen tijd in de Verdeelde Staten. De Amerikaanse verkiezingscampagne was als een slechte B-film, maar dan nog net iets slechter.

Over films gesproken, onlangs raakte Trumps naaste adviseur Rudy Giuliani (76), oud-burgemeester van New York, in opspraak dankzij niemand minder dan Borat Sagdiyev (een ludiek personage van acteur Sacha Baron Cohen). Tijdens de opnames voor “Borat 2” ging Giuliani na een nep-interview door een nogal jonge journaliste mee naar de hotelkamer van de vrouw, uiteraard een actrice. Het leverde op zijn minst enkele dubieuze foto’s op. De daaropvolgende media-aandacht paste dan weer perfect in de treurmars naar het Witte Huis die de Amerikaanse verkiezingscampagne dit keer was. Toch blijf ik positief. Het zou voor Amerika niet verkeerd zijn als na dit hele circus over een tijdje Kamala Harris als eerste vrouwelijke president zou aantreden. De kans daarop is zeker aanwezig. Misschien dat de huidige campagne dan toch nog vooruitgang oplevert.

 

Meer weten of de Amerikaanse verkiezingen op de voet volgen? Lees dan bijvoorbeeld de artikelen, updates en analyses van NBC News.

Kenny de Vilder

Consultant, Sterk Werk Communicatie

Maak van je persbijeenkomst een online succes

Maak van je persbijeenkomst een online succes

Het organiseren van een persbijeenkomst is voor veel organisaties dé manier om de banden met relevante journalisten rondom specifieke onderwerpen aan te halen. Er zitten alleen nogal wat beperkingen aan de traditionele, fysieke persbijeenkomst, zo is inmiddels wel duidelijk. Gelukkig is daar de online/hybride variant. Zeer zeker niet alleen een noodgedwongen alternatief, maar wat ons betreft ‘here to stay’.

Organisatorische obstakels

Beperkingen aan een persbijeenkomst? Er zijn toch juist veel succesvolle voorbeelden van bekend? Natuurlijk zijn die er, alleen aan de organisatorische kant zitten de nodige obstakels. Journalisten haken wellicht af omdat ze te ver moeten reizen. De locatie heeft misschien een beperkte capaciteit waardoor er een maximum aantal aanwezigen kan zijn. Het huren van die locatie kan ook nog eens flinke kosten met zich meebrengen. Naast de zaalhuur moet er ook iets van catering zijn, net als medewerkers om iedereen op te vangen en te begeleiden. Denk ook aan parkeer- of reiskosten. En last but not least: we weten dat het door de coronamaatregelen simpelweg lang niet altijd mogelijk is om een fysieke persbijeenkomst te organiseren.

De online persbijeenkomst: tips en tricks

Het kan gelukkig ook anders. En nog beter! Inmiddels hebben we de nodige ervaring met het organiseren van een hybride en volledige online persbijeenkomst. Wat blijkt? Er was in vergelijking met eerdere jaren meer belangstelling onder journalisten voor het evenement. Geen teleurstellingen dat de zaal vol was, iedereen kon het live volgen. Ook de gebruikelijke 1-op-1-interviews na afloop konden digitaal allemaal plaatsvinden. En met de juiste techniek is het organiseren van zo’n bijeenkomst zonder al te veel toeters en bellen eigenlijk een fluitje van een cent.

Waar moet je op letten bij het organiseren van een online (of desnoods hybride) persbijeenkomst? We delen graag enkele tips met je:

  • Zorg voor een goede internetverbinding, bij voorkeur via een vaste lijn.
  • Oefen van tevoren en verdeel de rollen goed. Wij gebruiken hiervoor Microsoft Teams live events, een extensie van het bekende Teams. De ‘producer’ heeft een aantal mogelijkheden voor het delen van één van meerdere beelden en het beheren van de Q&A. Oefening baart kunst!
  • Zorg voor een zo’n laagdrempelig mogelijke livestream, die via een openbare link op elk apparaat zonder noodzakelijke software of account te volgen is. Zo kan een deelnemer die op het laatste moment toch nog verhinderd is, de link eenvoudig doorsturen naar een collega.
  • Attendeer de deelnemers een dag van tevoren op de online bijeenkomst, maar stuur de link pas vlak van tevoren om onduidelijkheid over de startdatum en -tijd te voorkomen.
  • Bereid de spreker(s) voor op het praten in een camera en voor een verder lege zaal. Ook voor geoefende sprekers zal het even vreemd aanvoelen dat er niemand aanwezig is. Terwijl er online misschien juist meer kijkers zijn dan normaal!Zorg voor een externe (kwalitatief goede) webcam.
  • Denk na over het plaatsen van een goede microfoon die ook het omgevingsgeluid weergeeft. Bijvoorbeeld als er iemand live vragen uit de chat aan de spreker stelt.
  • Houd rekening met de vertraging bij een livestream van al snel 15 tot 30 seconden. Dat betekent een andere manier van het opbouwen van de presentatie. Zorg voor tussenvragen die het geheel soepel laten verlopen.
  • Denk aan een online persmap die de journalisten van de juiste informatie voorziet zonder dat stukken ongewenst op het internet gaan rondzwerven.
  • Probeer via de Q&A de deelnemers betrokken te houden door de aanmoediging om vragen te stellen, tijdens de bijeenkomst 1-op-1 te reageren en relevante vragen ook voor de andere deelnemers toonbaar te maken.
  • Zorg voor een follow-up na afloop. Stuur bijvoorbeeld een link waarop de sessie is terug te kijken naar de aanwezigen en/of een download over de inhoud van de sessie. Vraag ook om feedback na afloop van een eerste online bijeenkomst – en zet dat contact meteen om in een nieuwe kans!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een online of hybride persbijeenkomst voor jouw organisatie? We denken graag met je mee.

Evi van den Oever

Managing Director, Sterk Werk Communicatie