Selecteer een pagina

 

Zwartepieten over zorgbudgetten: na een hete herfst volgt een koude winter

door 17-10-17Communicatieadvies

Hoewel communicatie (nog) geen exacte wetenschap is, zijn er enkele wetmatigheden die zich met name tegen het einde van het jaar telkens manifesteren. Ik som er een paar op:

– Retailers liggen onder vuur vanwege het wel- of niet afbeelden van een Zwarte Piet
– Discussies op social media over het nut van Wintertijd
– Voorspellingen in De Telegraaf of er wel of geen Elfstedentocht komt en de aankondiging van een ‘horrorwinter’
– Zorginstellingen en zorgverzekeraars liggen in de clinch over budget dat op raakt

Net zoals de Zwarte Piet-discussie elk jaar eerder lijkt te beginnen, zijn ook de communicatie-oorlogen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten inmiddels gestart. Nog voordat de meeste bladeren van de bomen vallen gaat het al los en belooft het een hete herfst te worden. Een GGZ-instelling in Zeeland kondigde eind augustus al een patiëntenstop aan voor verzekerden bij twee ziektekostenverzekeraars. Het gevolg: landelijke media-aandacht, discussies op social media en directies en raden van bestuur die door de Nederlandse Zorgautoriteit publiekelijk op het matje worden geroepen. Andere zorginstellingen volgen inmiddels in rap tempo en veel thuiszorgaanbieders proberen de patiëntenstops juist onder de pet te houden.

Moddergevecht met alleen verliezers
En zo voeren zorginstellingen en zorgverzekeraars (soms met modder besmeurde) discussies in de media over te dure behandelingen of te gebrekkige budgetten. Gaat het bij de Zwarte Piet-discussie over de hoofden van kinderen, bij zorgbudgetdiscussies zijn het de patiënten die, als het uit de hand loopt, als speelbal dienen. Verzekeraars en zorginstellingen spelen elkaar de Zwarte Piet toe (‘duizenden patiënten staan in de kou dankzij verzekeraar X of zorgaanbieder Y’) en beiden zeggen voor dezelfde groep te willen opkomen – de patiënt verweesd achterlatend.

Media haken graag in op dergelijke discussies: ze zijn maatschappelijk relevant en geven een inkijkje in het onderhandelingsspel tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De doemscenario’s worden nog eens extra gevoed door de kemphanen zelf, door publiekelijk een ‘patiëntenstop’ aan te kondigen of budgetbestedingen en budgetbewaking te betwisten.

Met deze media-aandacht hopen ze een doorbraak te forceren in de onderhandelingen. Een terechte gedachte, want het kan inderdaad helpen een vastgelopen onderhandeling vlot te trekken door de pers op te zoeken. De kunst is dan wel om het juiste moment te kiezen: ben je de eerste die communiceert, dan heb je de grootste kans het ‘frame’ te kunnen bepalen en de schuld bij de ander te leggen. Communiceer je te vroeg, dan kan je echter ook verweten worden onnodig paniek te zaaien over de rug van patiënten. Maar ook de toon is bepalend. Hou dat vooral zakelijk op de inhoud en met gevoel als het gaat om de mogelijk getroffen patiënten. Vermijd moddergooien over en weer, want daar wordt geen patiënt beter van.

Het is nogal een draconische maatregel om dergelijke discussies openbaar te voeren. Patiënten verkeren in onzekerheid, de relatie tussen verzekeraar en zorgaanbieder nadert het vriespunt en de reputatie van de strijdende partijen krijgt een knauw. Ok, je wint wellicht een puntje aan de onderhandelingstafel, maar neemt het risico je goede naam als betrouwbare aanbieder van zorg of verzekeringen te verliezen.

Surprise
Net zoals een goed onderhandelaar alle scenario’s van tevoren uitdenkt, denkt een communicatieprofessional bij een zorgverzekeraar of zorginstelling daarom vooraf al na over de verschillende communicatiestrategieën die hij tot zijn beschikking heeft bij dergelijke issues. Wat is het moment waarop je proactief communiceert? Hoe reageer je als de andere partij je voor is? Welke verwijten kan je verwachten en wat is daarop het antwoord? Hoe communiceer je? Met welke toonzetting en bewoordingen? En door wie?

Zo voorkom je dat er ten tijde van de aankomst van Zwarte Piet, ook onverwachte surprises ontstaan voor je reputatie.

Sietse Pots

Managing Director

Share This

Deel dit!

Deel dit verhaal op social - Snel en makkelijk hier