Project Description

Case

Leger des Heils: Professionele communicatie en woordvoering

Het Leger des Heils helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant van de samenleving en gelooft dat iedereen er toe doet. Meer dan 6500 professionals helpen mensen met verslavingen, schulden, opvoedproblemen, huiselijk geweld en psych(iatr)ische problemen. Ook is het Leger des Heils actief op het terrein van jeugdbescherming en reclassering. Het Leger des Heils heeft vestigingen in vrijwel alle plaatsen van Nederland. Duizenden vrijwilligers ondersteunen dagelijks het werk van het Leger des Heils in Nederland.

Sterk Werk Communicatie en Contentmarketing adviseert en ondersteunt het Leger des Heils al geruime tijd bij het opzetten van professionele communicatie en woordvoering. Een gedegen mediatraining bracht de woordvoerders op het juiste niveau. Het Leger des Heils wilde echter meer.

Klant
Expertises

Communicatiestrategie
Crisiscommunicatie
Mediatrainingen

Helpen aan een professionelere communicatieve organisatie

We kregen de kans samenhang aan te brengen tussen de verschillende communicatieafdelingen en de daar werkende professionals. Zo is er samenhang ontstaan tussen de communicatieafdelingen van het Leger des Heils centraal en decentraal. Om dat te realiseren mochten we een tijdlang één van onze communicatieprofessionals detacheren bij onze opdrachtgever. We kregen een helder beeld over de wensen van de organisatie, over het profiel van een nieuwe manager en de manier waarop specifiek kon worden ingespeeld op de cultuur.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Leger des Heils, Cornel Vader vertelt enthousiast over Sterk Werk Communicatie: ‘Sterk Werk is er in geslaagd om samenhang aan te brengen tussen de verschillende communicatieafdelingen binnen onze organisatie. Daaruit is een nieuwe afdeling ontstaan met een nieuwe spirit die ook nog eens professioneler is.’

Leger des Heils

Voorbereid zijn op crises

Door beter samen te werken lukt het ook om nare situaties die zich voordoen het hoofd te bieden. Crisissituaties doen zich bij iedere organisatie voor, maar bij een complexe organisatie als het Leger des Heils misschien nog wel vaker. Immers, de doelgroep is niet altijd gemakkelijk te helpen, de mogelijkheden zijn beperkt en de acceptatie van de maatschappij loopt terug. Door een stevig team bij het Leger des Heils op te zetten dat zich met issues en crises bezighoudt, wordt nu beter ingespeeld op onverwachtse situaties en hoe daarmee om te gaan.

Kijk ook eens bij:
Alle cases
Alle cases