Crisis Communicatie Cirkel

Gebruik professionele crisiscommunicatie om een crisis te kantelen. De Crisis Communicatie Cirkel is hierbij een praktisch hulpmiddel. Ga direct aan de slag met behulp van een concreet mini-stappenplan.

1. Vertrekpunt

 

Tijdens een crisis dient op basis van een crisisplan een Crisis Management Team (CMT) te worden geactiveerd. Communicatie via een Crisiscommunicatieteam (CCT) vervult daarin een hoofdrol.
Meer weten over de aanpak, de rollen, functies en het vereiste mandaat: lees onze crisis- communicatie whitepaper.

Hulp nodig bij het vormen/trainen van een CCT/CMT? Wij hebben daar ruime ervaring mee, zowel publiek als privaat.

2. Doelgroepen

Maak onderscheid in de verschillende doelgroepen.

Intern: binnen- en buitendienst, verlof, parttimers, zieken, externe medewerkers, gepensioneerden, etc.
Extern: klanten, leveranciers, partners, omwonenden, pers, overheid, hulpverleners, etc.

Hulp nodig bij het definiëren van de verschillende doelgroepen of het maken van een stakeholderanalyse? Wij kunnen ondersteunen.

3. Kernboodschap

De algemene kernboodschap omvat in elk geval drie elementen:

Feelings, toon empathie!
Facts, wat is er gebeurd?
Fixes, welke stappen worden gezet de crisis te kantelen

Een ijzersterke kernboodschap nodig? Wij helpen graag om deze te formuleren.

4. Middelen

Parallelle communicatie (algemeen):
Website, intranet, e-mail, screensavers, out-of-officemelding, e-mailhandtekening, sociale media, WhatsApp, Yammer, conference call, Videobellen, callcenter, etc.

Lijncommunicatie (specifiek):
Managers zoveel mogelijk één-op-één laten uitleggen wat de gevolgen zijn, afgestemd per doelgroep. Zij zijn een primair aanspreekpunt voor hun medewerkers, klanten en opdrachtgevers.

Geen tijd of capaciteit voor het uitwerken van alle middelen? Wij kunnen zowel tekstueel als visueel van dienst zijn.

5. Communiceren

Drie elementen zijn van belang bij het communiceren:

Verspreiding: welk kanaal kies je bij welke boodschap?
Timing: proactief, juiste moment kiezen, maatwerk,
Feedback: verzamelen veel gestelde vragen, zowel in- als extern
Advies nodig over distributie en timing? Wij helpen graag.

6. Evalueren

 

Op basis van (social) media- en omgevingsanalyse het beeld van buiten naar binnen verzamelen, de kernvragen interpreteren en vervolgens bij te sturen in de communicatieaanpak waar nodig.

Behoefte aan geautomatiseerde monitoring en analyse op maat? Ons zusterbedrijf Monalyse biedt uitkomst. 

Contact

Hulp nodig met crisiscommunicatie? Wij helpen je graag, van strategie tot realisatie.

Contact

Hulp nodig met de communicatie over het coronavirus? Wij helpen je graag, van strategie tot realisatie.

 

1. Vertrekpunt

Naast het bestaande beleid en de protocollen moet voor het coronavirus een Crisis Management Team (CMT) aangesteld worden. Communicatie vervult daarin een hoofdrol.

Meer weten over een CMT, de rollen, functies en mandaat: lees onze crisis- communicatie whitepaper.

Hulp nodig bij het vormen van een CMT en het organiseren van de communicatie? Wij hebben daar ruime ervaring mee, zowel publiek als privaat.

 

 

2. Doelgroepen

Maak onderscheid in de verschillende doelgroepen.

Intern: algemeen, binnen- en buitendienst, verlof, parttimers, zieken, externe medewerkers, etc.

Extern: klanten, leveranciers, partners, omwonenden, pers, overheid, hulpverleners, etc.

Hulp nodig bij het definiëren van de verschillende doelgroepen of het maken van een stakeholderanalyse? Wij kunnen ondersteunen.

3. Kernboodschap

De algemene kernboodschap omvat in elk geval drie elementen:

Feelings, zoals: rust bewaren, beter voorkomen dan genezen, alert blijven, geen reden tot paniek

Facts, zoals: onrust benoemen, omvang personeel/locaties in risicogebied, klantvragen, problemen in de bedrijfsvoering

Fixes, zoals: vanaf aanstaande maandag allemaal thuiswerken, vakantievierders 14 dagen thuis, digitaal vergaderen

Een ijzersterke kernboodschap nodig? Wij helpen graag om deze te finetunen.

 

4. Middelen

Parallelle communicatie (algemeen): 
Website, intranet, e-mail, screensavers, out-of-officemelding, e-mailhandtekening, sociale media, WhatsApp, Yammer, conference call, callcenter, etc.

Lijncommunicatie (specifiek):
Managers zoveel mogelijk één-op-één laten uitleggen wat de gevolgen zijn, afgestemd per doelgroep. Zij zijn een primair aanspreekpunt voor hun medewerkers, klanten en opdrachtgevers.

Geen tijd of capaciteit voor het uitwerken van alle middelen? Wij kunnen zowel tekstueel als visueel van dienst zijn.

 

5. Communiceren

Drie elementen zijn van belang bij het communiceren:

Verspreiding: welk kanaal kies je bij welke boodschap, bijvoorbeeld collega’s met verlof lezen werkmail niet
Timing: proactief, juiste moment kiezen, bijvoorbeeld dagelijks een update om 8.00 uur
Feedback: verzamelen veelgestelde vragen, zowel in- als extern

Advies nodig over distributie en timing? Wij helpen graag. 

 

6. Evalueren

Op basis van (social) media en omgevingsanalyse het beeld van buiten naar binnen verzamelen, de kernvragen te interpreteren en vervolgens bij te sturen in de communicatieaanpak waar nodig.

Behoefte aan geautomatiseerde monitoring en analyse op maat? Ons zusterbedrijf Monalyse biedt uitkomst.