Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Sterk Werk Communicatie Groep streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Sterk Werk Communicatie Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelike onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud op de website;

Sterk Werk Communicatie Groep is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen

Sterk Werk Communicatie Groep is niet aansprakelijkheid voor schade:

  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

Sterk Werk Communicatie Groep behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u contact met ons opnemen via 010 – 456 78 49.