Maak onderscheid in de verschillende doelgroepen.

Intern: binnen- en buitendienst, verlof, parttimers, zieken, externe medewerkers, gepensioneerden, etc.
Extern: klanten, leveranciers, partners, omwonenden, pers, overheid, hulpverleners, etc.