Tijdens een crisis dient op basis van een crisisplan een Crisis Management Team (CMT) te worden geactiveerd. Communicatie via het Crisiscommunicatieteam (CCT) vervult daarin een hoofdrol.

Wil je meer weten over de aanpak, de rollen en de functies van alle betrokkenen bij een crisis?

Lees onze crisiscommunicatie whitepaper.