Communicatieprofessionals werken natuurlijk net als vele anderen vooral thuis en digitaal sinds de uitbraak van de coronacrisis. Ik krijg nog wel eens de vraag of ik daar blij van word en het werk er niet onder lijdt. Toegegeven, het was in het begin zeker even wennen. Maar ik ervaar inmiddels ook dat deze nieuwe manier van werken veel voordelen met zich meebrengt en het resultaat dat we behalen voor onze opdrachtgevers er zeker niet minder op wordt.

Andere vorm van werken: resultaat verzekerd

Met het werken op afstand verloopt de werkdag anders dan we gewend waren. We hebben (veel) meer videocalls, missen het sociale gesprek met onze collega’s aan het bureau en de gezamenlijke lunch. Klantcontact verloopt nagenoeg uitsluitend via beeldbellen of telefonisch, afspraken op locatie zitten er even niet in. Het werk zelf lijdt er echter niet per se onder. Wat blijkt? Allerlei onderzoeken wijzen uit dat we thuis zelfs productiever zijn. Ik herken dat wel.

Ook de dingen die we voor onze klanten doen of maken, zorgen wat mij betreft voor veel lichtpuntjes. We doen dingen anders en ontwikkelen ons daardoor in sneltreinvaart. Als de coronacrisis iets aantoont, is het wel hoe rap we in staat zijn ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Alles wordt online, op afstand, vanuit huis. Ik zie vooral de kansen en niet de belemmeringen. Natuurlijk zijn die er ook, maar het glas is wat mij betreft meer dan halfvol.

We organiseren meer dan ooit online persbijeenkomsten. Voor alle betrokken partijen een win-winsituatie: journalisten hoeven niet te reizen, de klant hoeft geen centrale locatie in het land af te huren en wij als communicatiebureau begeleiden de bijeenkomst even eenvoudig als de traditionele variant. En de resultaten spreken boekdelen. Meer journalisten die de bijeenkomsten bijwonen leidend tot een imponerend bereik en hoge waarde met exposure in landelijke -, regionale en vakmedia. Van televisie, radio, online tot en met print.

Organisaties kiezen voor andere communicatiemiddelen

En er zijn meer voorbeelden waarin ‘het nieuwe werken’ zeker niet nadelig is. Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel organisaties die voor andere communicatiemiddelen kiezen om hun doelgroep te bereiken en kennis te delen. Podcasts, webinars, we hebben er nog nooit zoveel georganiseerd als in het afgelopen jaar. En ook in de eerste maand van het nieuwe jaar loopt de teller alweer op. Hierin zien we ook ontwikkelingen, want een podcast kan bijvoorbeeld prima opgenomen worden vanaf je thuiswerkplek. Je hoeft – nu het niet altijd kan en mag – niet per se met alle sprekers in een studio samen te komen. Technologie maakt alles mogelijk. Wij regelen het tot aan de edit toe.

Webinars worden in ieder geval in onze praktijk ook meer of juist voor het eerst ingezet. Ze sluiten aan bij het feit dat veel mensen toch al thuis zijn door de coronacrisis en vaker online zijn. Waar congressen of symposia momenteel niet mogelijk zijn, is een webinar een effectieve en laagdrempelige manier voor onze klanten om kennis over te brengen, te inspireren en interesse te wekken voor hun producten en diensten. We helpen hen van concept, programma met gastsprekers, presentatietraining tot en met promotie, technische ondersteuning en de vervolgacties. En dat werkt. Het leidt steevast tot leads en de deelnemersaantallen verveelvoudigen.

De toekomst is hybride

De grote vraag is natuurlijk: wat gebeurt er straks als de coronamaatregelen worden opgeheven? Zitten we dan weer met zijn allen 40 uur per week op kantoor? Zeggen we dan vaarwel tegen de online persbijeenkomst of het webinar en kiezen we weer voor andere vormen? Mijn vermoeden is dat de toekomst hybride zal zijn. Zeg maar, ‘the best of both worlds’. Het ‘nieuwe normaal’ zal niet exact hetzelfde als de huidige situatie zijn, maar ook niet zoals die van voor de coronacrisis. De waardevolle lessen die we de afgelopen maanden met zijn allen hebben geleerd op het gebied van digitaal samenwerken en communiceren en de winst die dit heeft opgeleverd voor organisaties en bedrijven zullen niet verloren gaan. En dat is alleen maar goed!