Hoe zit het nu eigenlijk met de term crisis? Het woord dat je het afgelopen jaar overal tegenkwam. Er lijkt een soort devaluatie van de term te zijn ontstaan. Wij hebben als maatschappij de afgelopen periode te maken met grote onrusten en problemen. Daar kunnen we niet omheen. Maar door nu overal het etiquette crisis op te plakken, blijven we in een overlevingsmodus staan en blijft de druk op de ketel enorm.

Paul Stamsnijder zegt erover in Adformatie: “Als je gelooft dat geen enkele fout mag worden gemaakt, geloof je dat bij het minste of geringste incident de wereld vergaat. De moed zakt in de schoenen, met alle symptomen van dien: risicoaversie, apathie en analyseverlamming. Wie alle problemen op een hoop gooit door alles een crisis te noemen, heeft de hoop al opgegeven. Het veelvuldig gebruik van het woord crisis is nuchter beschouwd onverstandig als je de weg terug naar normaal wilt vinden.”

Waarheid

Een definitie die vaak wordt gebruikt voor de term crisis; een crisis is een crisis als de buiten en/of binnenwereld dit zo ervaart. Mensen geven dus zelf lading en betekenis aan het woord crisis. Ook de Nederlandse politiek doet hieraan hard mee: stikstofcrisis, woningbouwcrisis, klimaatcrisis. Waarmee ik niet wil ontkennen dat er grote problemen zijn. Alleen door overal het woord crisis aan te verbinden, en geen onderscheid aan te brengen in de aard, impact en het acute van de problemen, blijft de druk op organisaties, bedrijven en met name de mensen enorm. Wikipedia zegt over het woord ‘crisis’ dat het in de dagelijkse spraak een negatieve lading heeft. Van oorsprong is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort uit het (oud) Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai) met de betekenissen scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Zo bezien, is een crisis een ‘moment van de waarheid’, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst. En op dat moment van de waarheid, kun je je maar beter goed voorbereiden.

Ondergedompeld

Het afgelopen jaar heeft SWC mooie crisissimulaties georganiseerd voor verschillende organisaties en bedrijven. De medewerkers worden als het ware ondergedompeld in een relevante crisis door middel van een maatwerk casus. SWC maakt hierbij gebruik van de digitale tool TOM (The Online Monitor) waarmee de buitenwereld wordt gesimuleerd. Deze tool bevat alle relevante digitale media zoals NOS, NU.nl, de Telegraaf en social media platforms als twitter, facebook, enzovoort. Het crisismanagementteam en het crisiscommunicatieteam ervaren binnen de simulatie de druk die een crisis legt op je organisatie en de mensen. Belangrijk is om binnen een kort tijdsbestek daadwerkelijk middelen op de mat te leggen. Doe je dat niet, dan zie je direct het effect hiervan in de buitenwereld. En wat je dan ziet, is vaak niet mals.

Zinvol

Laatst zei een deelnemer aan een internationale crisistraining tegen mij dat zijn land continue in crisis is. Heeft het dan nog zin om je voor te bereiden op een crisis?

Het bracht ons een mooi inhoudelijk gesprek. Want wat betekent dit voor een organisatie werkzaam in een land dat continue in crisis is? Is jouw organisatie dan ook in een continue crisis? Kom je überhaupt nog aan werken toe? Hoe zit het met je eigen veiligheid? En natuurlijk vroeg ik me af of een crisistraining en -simulatie zinvol was voor deze man in deze situatie?

Aan het einde van de dag reageerde hij dat hij de training als zeer waardevol had ervaren. Hij ging met een ander gevoel terug naar huis. Niet dat het er in zijn thuisland rustiger op was geworden. De crisis in het land duurde voort. Maar zo zei hij: ik heb wel het gevoel dat ik weet wat ik moet doen om beter geïnformeerd aan het werk te gaan en hoe ik in verbinding kan blijven met onze stakeholders. Ik kan ook onder deze omstandigheden een bijdrage leveren aan de maatschappij. En, er zijn mensen binnen en buiten mijn eigen organisatie die ik kan bellen als ik er niet meer uitkom of even steun nodig heb.

Graag helpen wij bedrijven en organisaties om zich gedegen voor te bereiden op een crisis. Want ook al hebben we het woord crisis het afgelopen jaar erg vaak gehoord en is de betekenis hierdoor vertroebeld. Als je in een ‘voor jouw bedrijf of organisatie’ echte crisis terecht komt, dan is het prettig en geruststellend als je hierop voorbereid bent en je zelf en je collega’s weten wat zij moeten doen om de crisis te kantelen.