Steeds meer Engels: don't worry

Bedreigt het Engels echt de Nederlandse taal? Niet of nauwelijks, zo concluderen onderzoekers van het Meertens Instituut, de Taalunie en de Universiteit Gent. ‘Als het van de attitudes afhangt, is het Nederlands een zeer vitale taal met uitstekende overlevingskansen voor de toekomst,’ laten ze weten in hun rapport dat vandaag verschijnt. Dat schrijft Trouw vandaag.

Een van de bevindingen is dat veel Engelse woorden op den duur vernederlandsen. Denk aan ‘saven’, ‘appen’ en ‘streamen’; termen die we dagelijks gebruiken. Dit is precies het proces dat collega Bard Borger al eerder beschreef in zijn blog over de invloed van het Engels op onze taal. De strekking: het is onontkoombaar dat onze taal verandert. De groeiende invloed van het Engels betekent niet dat het Nederlands verdwijnt.