Selecteer een pagina

Samen één

Achttien basisscholen binnen één Stichting, verspreid over de groene regio Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater. Ieder met een eigen profiel en positie binnen hun dorpskern of gebied.
Klant
Stichting Onderwijs Primair

Links
Video

Achtergrond

Achttien basisscholen binnen één Stichting, verspreid over de groene regio Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater. Ieder met een eigen profiel en positie binnen hun dorpskern of gebied.

Variërend van een kleine dorpsschool met 37 leerlingen tot een school met meerdere locaties in een dorp dichtbij andere scholen. Over de jaren is er een versnippering in de communicatiestrategie ontstaan. Sommige scholen maken gebruik van de laatste technieken, terwijl anderen nog op de traditionele manier communiceren.

Doel

Ontwikkel een overkoepelende communicatiestrategie en maak deze toepasbaar op lokaal niveau. Houd daarbij rekening met lokale behoeften en verschillen, zodat elke locatie zich herkent in de profilering van de school in zijn eigen omgeving.

Aanpak

Om een goed beeld te vormen van de individuele scholen en het werkgebied zijn wij begonnen met een analyse van het huidige communicatiebeleid, inventarisatie van wensen en behoeften van scholen/staf en een concurrentieanalyse. De uitkomsten van deze analyse vormen de basis van de voor de overkoepelende communicatiestrategie. Vanuit de nieuwe communicatiestrategie is er een herpositionering voor de Stichting bepaald, waarbinnen de scholen individueel kunnen blijven opereren. De herpositionering is doorvertaald in een nieuwe missie en visie én in vijf nieuwe pijlers voor de communicatie.

Door middel van (nieuwe) interne en externe communicatiemiddelen wordt de nieuwe positionering door de verschillende doelgroepen en stakeholders gedragen.

 

  1. Vaststellen van nieuwe missie en visie, vijf communicatiepijlers en aanscherpen van de pay off
  2. Begeleiden van nieuwe huisstijl/logo voor de Stichting
  3. Creëren van korte film om nieuwe logo intern te communiceren
  4. Bepalen en begeleiden nieuwe fotografie voor de gemeenschappelijke beeldenbank
  5. Creëren van een format voor de nieuwe digitale interne nieuwsbrief met redactieformule
  6. Vaststellen format voor 19 nieuwe websites en invulling van deze websites

Copyright © Sterk Werk Communicatie & Contentmarketing