Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe de strategie te vertalen naar de werkvloer. In mijn vorige blog deelde ik mijn visie als communicatieprofessional hierop. Kern van mijn verhaal was dat de crux zit in het betrekken van medewerkers en klanten bij het bepalen en uitwerken van de strategie. Maar hoe doe je dat dan?

Gebruik onbenut potentieel

Het begint met twee vragen. De eerste vraag. Wie betrek je? Bedenk je wie relevante input heeft, informele leiders zijn, een rol spelen in de besluitvorming, sleutelposities bekleden in primaire processen en belangrijk zijn in het vertellen en delen van de strategie. Zorg dat je die mensen aan boord krijgt. Dat kunnen bijvoorbeeld OR-leden, lijnmanagers, inhoudelijk specialisten, maar ook de receptionist(e), klanten en leveranciers zijn.

Schets de kaders

Vraag twee. In welke mate betrek je ze? We moeten in ieder geval weg bij de opvatting dat strategie het exclusieve domein is van bestuurder, CEO en directie. Natuurlijk, in de praktijk bepaalt de top het ambitieniveau, de richting, de focus. Prima. De praktische invulling en uitwerking ervan kan in de regel echter lager binnen èn buiten de organisatie worden gelegd. Voorbeeld: wij willen de beste werkgever in onze sector zijn en hierdoor de grootste talenten aantrekken en behouden. Waarom zou je hier een recruiter of headhunter, manager compensation & benefits, lijnmanager, stagiaire en young potential uit de organisatie niet mee aan de slag laten gaan? Een simpel en voor de hand liggend voorbeeld, maar je het kunt ook toepassen op doelstellingen als de meest inclusieve en diverse werkgever in je sector zijn. Haal ideeën op uit de hele organisatie. Mijn eigen ervaring is dat je soms uit onverwachte hoek de beste suggesties krijgt. Denk daarom niet alleen maar in functies, maar verbreed je scope.

Maak het leuk

Vervolgens is het tijd om de vorm en het proces van de co-creatie van de strategie te bepalen. Wees creatief. Zorg dat mensen willen bijdragen. Doordat het leuk en aantrekkelijk is om mee te doen. Sla een boek open met werkvormen, vraag advies aan een trainer. Gebruik design thinking, organiseer een Lagerhuisdebat, TEDx-sessie of doe bijvoorbeeld een braindump. En zorg dat de ideeën, acties en plannen die hieruit volgen een podium krijgen en onderdeel worden van de uitgewerkte strategie.

Koppel terug

Belangrijke rol in dit alles is er voor de facilitator, begeleider. In de regel een communicatieprofessional. Die moet op voorhand het proces schetsen (hoe komt de strategie tot stand, welke stappen worden doorlopen en welke rol heb ik?), de verwachtingen managen en kaders stellen (waar mag ik over meedenken, meebeslissen en aan meewerken?). Tijdens de sessies de dialoog op gang brengen, scherp op de inhoud zijn en na afloop de opbrengst registreren en de opvolging borgen. Want niets frustrerender dan actief deelnemen en geen feedback krijgen op je bijdrage en het vervolg.

Geef vertrouwen

Kern van mijn verhaal: zo ingewikkeld is het niet. Je moet als bestuurder vertrouwen durven geven aan je mensen, als medewerker de kans grijpen om mede vorm te geven aan de toekomst van je werkgever en als communicatieprofessional dit proces faciliteren en begeleiden. Mooi vak hebben wij, vind je niet?

Wil je eens sparren of advies over hoe je draagvlak realiseert en betrokken medewerkers krijgt? Neem gerust contact met ons op!