De derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Een dag met koetsen, balkonscènes en natuurlijk de Troonrede. De Troonrede is een belangrijk moment voor Nederlanders. De toekomst van Nederland wordt er namelijk in besproken.
Toch kijkt, luistert of leest niet elke Nederlander de Troonrede. Ze vinden hem te saai, te lang of moeilijk te begrijpen. Het taalgebruik is te deftig, waardoor de ‘gewone’ Nederlander niet goed kan volgen wat er wordt gezegd. Moet het allemaal zo netjes, met dure woorden? Recent onderzoek wijst uit dat het anders kan.

Koning Willem-Alexander sprak over de toekomst van ons land. Je zou denken dat dit dan op zo’n manier geschreven en uitgesproken wordt, dat iedereen dit begrijpt.
De waarheid is echter anders. Dure woorden en lange zinnen zorgen ervoor dat lang niet iedereen goed begrijpt wat er gezegd wordt en wat er verandert. Het is leuk dat er meer geld naar het onderwijs gaat, maar wat gaat er nu anders of beter worden? En polarisatie, hoe zit het daar mee?

‘Als verschillen van opvatting verharden tot onoverbrugbare tegenstellingen, tast dat onvermijdelijk het vertrouwen in onze democratische instituties aan, en daarmee het maatschappelijk weefsel dat ons als samenleving bij elkaar houdt.’ Eigenlijk staat hier gewoon ‘Als je het niet met elkaar eens bent, en er niet uitkomt met elkaar, verlies je vertrouwen in elkaar, en uiteindelijk in de staat’. Zo simpel kan het ook, en iedereen begrijpt het dan.

Positiever
Twee onderzoekers hebben een onderzoek uitgevoerd naar het taalgebruik van de koning tijdens het voorlezen van de troonrede, en kwamen tot de conclusie dat het veel te moeilijk is voor veel mensen. Met speciale software hebben ze een score gegeven aan de troonrede. Deze score kwam in de buurt van een rechterlijke uitspraak vol met juridische termen. Mensen waarderen het als de troonrede makkelijker te volgen en te begrijpen is. Deze twee onderzoekers, Leo Lentz en Henk Pander Maat, hebben een experiment uitgevoerd op 200 proefpersonen. De ene helft kreeg de originele troonrede van 2022 te horen, de andere helft een simpelere, herschreven troonrede. Deze tweede helft begreep de tekst beter, en beoordeelde de tekst positiever.

Verandering
De maatschappij is enorm veranderd. Al kijken we alleen al naar de komst van social media. Hierdoor zijn meningen groot goed geworden. Zo groot al dat de generatie Z het nieuws saai vindt, want het is zo objectief en neutraal gebracht.

De troonrede is maar een enkel voorbeeld hiervan. Ook overheidsbrieven zijn vaak veel te moeilijk. Denk aan brieven van gemeentes, belastingdienst en andere overheidsinstellingen. In 2019 was er al een onderzoek van NOS, met als conclusie dat overheidsbrieven veel te moeilijk zijn. Een instelling zoals de overheid heeft een enorm brede doelgroep, vol met verschillende mensen. Je moet dus niet alleen de kleine groep hoogopgeleide mensen aanspreken, maar ook de mensen die niet aan de universiteit zijn afgestudeerd. Daar komt nog eens bij dat 25% van de Nederlanders laaggeletterd is en sowieso veel moeite moet doen om teksten te begrijpen.

Sterk Werk Communicatie vindt het belangrijk om duidelijk en toegankelijk te communiceren. Met taal wil je een bepaald doel en doelgroepen bereiken.
Je wilt bijvoorbeeld mensen in beweging krijgen of overtuigen van iets. Het is belangrijk dat je weet wie je wilt bereiken en op welke manier je dat dan ook het beste kan doen.

Vooral jongeren gebruiken steeds minder traditionele media, zoals radio, TV en kranten. Communiceren met de Generatie Z (15 tot 25 jaar) vereist een specifieke aanpak. Daarom hebben wij in samenwerking met trainees van de Hogeschool Rotterdam een Gen Z training ontwikkeld. Wij zagen namelijk dat daar behoefte aan was bij onze klanten. In deze training geven wij uitleg over Gen Z, wie ze zijn, hoe ze zich gedragen en hoe je ze het best kan bereiken.

Interesse? Mail dan naar info@sterkwerk.nl of bel 010 456 78 49

Björn VroegindeweijTrainee