Crisiscommunicatie2022-11-16T14:28:11+00:00

Crisiscommunicatie

Goede crisiscommunicatie begint in vredestijd

Als je organisatie iets overkomt, ben je dan crisisproof? Beschik je over voldoende crisisconditie? Weet je welke relevante stappen je moet zetten om de crisis te kantelen? Professionele crisiscommunicatie maakt het verschil!

Crisisproof in drie stappen

Een crisis wordt vaak gezien als een bedreiging, maar kan ook een kans zijn als de crisis in goede banen wordt geleid. Professionele crisiscommunicatie vervult in dit proces de rol van kritieke succesfactor.

VOOR

Goede crisiscommunicatie begint in vredestijd. Bereid je voor met een goed plan van aanpak en een crisismanagementteam. En oefen vooral veel.

Wat doen wij voor je?
 • Crisisscenario’s analyseren en uitwerken

 • De crisisstructuur opzetten of verbeteren
 • Een stakeholderanalyse uitvoeren
 • Een plan van aanpak opstellen
 • Oefening van het crisisteam met behulp van simulaties, trainingen en evaluaties

TIJDENS

Tijdens een crisis heb je een heldere omgevingsanalyse, een concreet strategisch advies en een praktische aanpak nodig.

Wat doen wij voor je?
 • 24/7 beschikbaar voor acute crisis

 • Analyse, advies en aanpak
 • Omgevingsanalyse m.b.v. analisten van ons zusterbedrijf Monalyse

 • Onafhankelijke tegenspreker en sparringspartner

 • Aanvulling crisisteam, zowel op afstand als ter plaatse
Bellen: 06 – 475 87 045
Mailen: crisis@sterkwerk.nl

NA

Na afloop van de crisis is het noodzakelijk goed te evalueren, nazorg te bieden en verder te werken aan het herstel van vertrouwen.

Wat doen wij voor je?
 • Evaluatie en onderzoek
 • Nazorg communicatie op de korte en lange termijn
 • Bouwen aan nieuw vertrouwen
 • Verzekeren dat de crisisstructuur wordt geborgd en onderhouden

Crisiscommunicatiecirkel

Gebruik professionele crisiscommunicatie om een crisis te kantelen. De crisiscommunicatiecirkel is hierbij een praktisch hulpmiddel. Ga direct aan de slag met behulp van volgend concreet stappenplan.

1. Rolverdeling2022-04-26T12:26:36+00:00

Tijdens een crisis dient op basis van een crisisplan een Crisis Management Team (CMT) te worden geactiveerd. Communicatie via het Crisiscommunicatieteam (CCT) vervult daarin een hoofdrol.

Wil je meer weten over de aanpak, de rollen en de functies van alle betrokkenen bij een crisis?

Lees onze crisiscommunicatie whitepaper.

2. Doelgroepen2022-04-26T08:19:32+00:00

Maak onderscheid in de verschillende doelgroepen.

Intern: binnen- en buitendienst, verlof, parttimers, zieken, externe medewerkers, gepensioneerden, etc.
Extern: klanten, leveranciers, partners, omwonenden, pers, overheid, hulpverleners, etc.

3. Kernboodschap2022-05-04T17:11:14+00:00

Iedere kernboodschap omvat in elk geval drie elementen:

 1. Facts: wat is er gebeurd?
 2. Feelings: toon empathie/compassie!
 3. Fixes: welke stappen worden gezet de crisis te kantelen?
4. Middelen2022-04-26T08:13:31+00:00

Parallelle communicatie (algemeen):
Website, intranet, e-mail, screensavers, out-of-officemelding, e-mailhandtekening, sociale media, WhatsApp, Yammer, conference call, videobellen, callcenter, etc.

Lijncommunicatie (specifiek):
Managers/direct leidinggevenden zoveel mogelijk één-op-één laten uitleggen wat de gevolgen zijn voor de individuele medewerker zijn. Geef antwoord op de vraag: Wat betekent dit voor mij?

5. Communiceren2022-04-26T08:13:24+00:00

Drie facetten zijn van belang bij het communiceren:

 1. Verspreiding: kies het juiste kanaal bij de boodschap
 2. Timing: kies het juiste moment om proactief te reageren
 3. Feedback: verzamel veel gestelde vragen, zowel in- als extern
6. Evalueren2022-04-28T08:48:31+00:00

Op basis van (social) media- en omgevingsanalyse het beeld van buiten naar binnen verzamelen, de kernvragen interpreteren en vervolgens bij te sturen in de communicatieaanpak waar nodig.

Crisissimulatie

Is jouw organisatie crisisproof en beschik jij over voldoende crisisconditie? Laat je niet verrassen en zorg dat je goed getraind bent.

Ben jij voorbereid op de dag waarvan je hoopt dat hij nooit zal komen? Kom daar achter door mee te doen aan onze crisissimulatie

Waarom deze training?

Onderzoek toont aan dat organisaties zich het meest zorgen maken over een crisis die hun kan raken. Logisch. Het is namelijk een situatie waarvan je hoopt dat het je nooit gebeurt.

Maar als het zover is, ben jij dan crisisproof en beschik jij dan over voldoende crisisconditie? Lukt het jouw team om de crisis te kantelen? Laat je niet verrassen en zorg dat je goed getraind bent en blijft. Ervaar als Crisismanagementteam (CMT) en Crisiscommunicatieteam (CCT) hoe realistisch een crisis aanvoelt.

We maken daarbij gebruik van een online trainingstool waarmee je als team wordt onder andere overspoeld met tientallen nieuwsberichten en socialmediaposts. Plotseling staat er ook een cameraploeg op de stoep. Er wordt geoefend in een veilige omgeving waarbij het gaat om (af)leren en niet zo zeer om presteren.

crisissimulatie

Visie op crisiscommunicatie

Lees onze visie op crisiscommunicatie. Dit geeft je houvast voor het opzetten en het behoud van een crisisorganisatie.

Download Whitepaper

Contact

Benieuwd naar onze aanpak? Neem contact met ons op.
010 – 456 78 49
info@sterkwerk.nl
010 – 456 78 49
info@sterkwerk.nl